Indywidualne sesje dźwiękowe

Mają na celu przywrócenie naturalnej harmoniki ciała ludzkiego i uruchomienie zdrowienia poprzez aktywowanie mechanizmów samo-naprawczych oraz rozpraszanie podświadomych programów zaburzających ogólną równowagę życiową. Zastosowanie KAMERTONÓW PLANETARNE pozwala wprowadzić równowagę w obrębie całego systemu meridianowego według autorskiej metody DŹWIĘKOPUNKTURA©.
Ciało każdego człowieka powraca do równowagi poprzez zjawisko rezonansu z dźwiękami naturalnymi, dlatego efektywność dźwiękoterapii nie jest uwarunkowana wrażliwością muzyczną ani przekonaniami.Nawet osoby głuchonieme korzystają z mocy oddziaływania dźwięku (ciało dostraja się bez potrzeby słyszenia poprzez uszy). Organizm człowieka to „filharmonia” bardzo zróżnicowanego zakresu dźwięków, które ulegają zmianom pod wpływem oddziaływania częstotliwości zewnętrznych. Jeśli są to naturalne dźwięki planet wpisanych w nas, wtedy ciało w oparciu o zjawisko rezonansu ulega nastrojeniu. Inaczej mówiąc: zostaje przywrócony naturalny wzorzec dźwięków planetarnych odwzorowanych w ludzkim ciele.

koszt 60 – minut sesji: 200 zł