Indywidualne sesje dźwiękowe

Mają na celu przywrócenie naturalnej harmoniki ciała ludzkiego i uruchomienie zdrowienia poprzez aktywowanie mechanizmów samo-naprawczych oraz rozpraszanie podświadomych programów zaburzających ogólną równowagę życiową. Zastosowanie KAMERTONÓW PLANETARNYCH pozwala sprowadzić Harmonię Kosmosu (poprzez punkty akupunkturowe) do ciała ludzkiego-Mikrokosmosu według autorskiej metody DŹWIĘKOPUNKTURA©.
Ciało każdego człowieka powraca do równowagi poprzez zjawisko rezonansu z dźwiękami naturalnymi, dlatego efektywność uzdrawiania dźwiękiem nie jest uwarunkowana wrażliwością muzyczną ani przekonaniami.Nawet osoby głuchonieme korzystają z mocy oddziaływania dźwięku (ciało dostraja się bez potrzeby słyszenia poprzez uszy). Organizm człowieka to „filharmonia” bardzo zróżnicowanego zakresu dźwięków, które ulegają zmianom pod wpływem oddziaływania częstotliwości zewnętrznych. Jeśli są to naturalne dźwięki planet wpisanych w nas, wtedy ciało w oparciu o zjawisko rezonansu ulega nastrojeniu. Inaczej mówiąc: zostaje przywrócony naturalny wzorzec dźwięków planetarnych odwzorowanych w ludzkim ciele.

W przypadku sesji jednorazowej, nie poprzedzonej konsultacją, ma ona charakter  ogólnie harmonizujący , bowiem do przeprowadzenia ukierunkowanej terapii niezbędna jest poprzedzająca konsultacja.

W przypadku przewlekłych problemów zdrowotnych terapia obejmuje zazwyczaj 10 sesji, w odstępach 2 x tyg. Indywidualna ocena zmian wywołanych terapią decyduje o ilości i częstotliwości spotkań. Po przeprowadzeniu całego cyklu zalecana jest przynajmniej 1x w miesiącu sesja harmonizująca cały organizm.