Spotkanie osobiste (Warszawa)-ok. 60-90min

 Zakres  konsultacji zawsze kształtuje się zgodnie z procesami energetycznymi, które mają miejsce podczas spotkania. Każdy człowiek wymaga zindywidualizowanego podejścia, którego nie da się z góry przewidzieć. 

Spotkanie online (Skype, Whatsup, Zoom, Telegram. GoogleMeet)-do 60mi

Rozmowa jest ukierunkowana  na doradztwo życiowe  lub na zdrowie, zależnie od priorytetów.  

Opcjonalnie przesłanie dobrego zdjęcia języka i tęczówek oczu (tylko w wysokiej rozdzielczości) mogą okazać się  pomocne.