Zakres spotkania może dotyczyć:

1/doboru i podania leku homeopatycznego ,

2/porady zdrowotnej lub życiowej,

3/indywidualnego doboru metody dźwiękowej do samodzielnego zastosowania (kamertony, misy) wraz ze szczegółowym  instruktarzem przeprowadzania sesji (+graficzna wizualizacja).

4/pomoc w odnalezieniu indywidualnej sygnatury głosowej,

5/praktyczne ćwiczenia oddechowe i wokalne do uruchomienia właściwej do samo-uzdrowienia emisji głosu.

Spotkanie(60min):

osobiste (Warszawa)

-online (via Telegram, Whatsup, GoggleMeet i inne)

Opcjonalnie przesłanie dobrego zdjęcia języka i tęczówek oczu (tylko w wysokiej rozdzielczości) mogą okazać się  pomocne w przypadku porady zdrowotnej.

Uwaga: terapia dźwiękiem i ustalanie dźwięku sygnatury głosowej odbywają się TYLKO osobiście.