Co to jest Dźwiękopunktura© ?

W zakładce WIDEO znajdują się nagrania na ten ten temat

Dźwiękopunktura© jest autorską metodą uzdrawiania kamertonami nastrojonymi na dźwięki planetarne. Stanowi zwieńczenie wielu lat praktyki i obserwacji w zakresie leczniczego wpływu dźwięku na organizm ludzki. Techniki stosowane podczas uzdrawiania tą metodą powstały w oparciu o  zasady Tradycyjnej Chińskiej Medycyny (TCM) oraz  o kluczowe aspekty wiedzy Keylontycznej, przekazywanej przez E’Asha Ashayana Deane (autorka publikacji “Podróżnicy”).

Częstotliwości planetarne zostały obliczone przez naukowca Hansa Cousto, który w oparciu o obowiązującą wiedzę matematyczno-astronomiczną i wysoką świadomość istotową, przekazał wyniki swej pracy w publikacji “Cosmic Octave”. Osoby zainteresowane zgłębieniem metodologii ustalania tych częstotliwości odsyłam bezpośrednio do tej publikacji.

Połączenie wiedzy z obydwu obszarów wzajemnie dopełniajacych się zainspirowało mnie do stworzenia praktycznej i efektywnej metody przywracania stanu zdrowia i poprawy jakości życia . 

Ciało ludzkie będące harmonicznym “mikrokosmosem” strojone dźwiękami “makrokosmosu” podlega ustrukturyzowaniu przynoszącemu ulgę w wielu problemach zdrowotnych i losowych. Wprowadzanie dźwięków planetarnych, które NIE odwzorowują Pitagorejskiego stroju opartego o spiralę Fibonacciego, pozwala udrożnić przepływ energii w całym systemie merydianowym , równocześnie  przywracając komunikację z zewnętrznym system linii aksjatonalnych.  Dźwięki te NIE usidlają nas w Sieci śmiertelnego “kwiatu Życia” i podobnie jak śpiew ptaków, szum oceanu, czy szelest liści na wietrze, są one naszym naturalnym środowiskiem  torującym wszystkie procesy zachodzące w naszych ciałach jednocześnie  zachodzącego uzdrawiania w obrębie Templaru Planetarnego.  Meridiany i linie aksjatonalne są strunami rezonansowymi, co wyjaśnia celowość oddziaływania odpowiednimi dźwiękami w celu zrównoważenia organizmu ludzkiego i wsparcia w procesach aktywacji Ciała Plazmowego, dostępnego dla wszystkich Istot zamieszkujących Ziemię.

Każda dysharmonia na planie naszego życia oznacza  rozstrojenie harmonicznego wzorca makro na poziomie mikro, którym jest zindywidualizowane życie ludzkie.  Zatem uzdrawianie dźwiękami NIE wpisującymi się w ciągi harmoniczne spirali Fibonacciego oznacza przywracanie zjednoczenia z Organicznymi Wzorcami Życia, które podlegają dynamicznej rekonstrukcji w Polu Plazmowym naszej Planety.

Przywracanie pierwotnego wzorca wibracji  w ciele człowieka opiera się o zjawisko współ-rezonansu. dzięki niemu możemy brać czynny udział w procesach aktywowania się naszego potencjału DNA.

Dźwięk Ziemi w cyklu Rocznym (136,1Hz)  stanowi  główną oś  systemu uzdrawiania dźwiękiem, w którym wszystkie inne częstotliwości planetarne  tworzą interwały harmoniczne wprowadzane do systemu merydianowego. 

Dźwiękopunktura© stroi organizm we wszystkich  zakresach ludzkiego życia. Stan ciała fizycznego jest zawsze odwzorowaniem harmoniki mentalno-emocjonalnej, której właściwe nastrojenie warunkuje dobry stan zdrowia.