KURS ZASTOSOWANIA KAMERTONÓW PLANETARNYCH W ZYCIU CODZIENNYM czyli Dźwiękopunktura© dla każdego.

Informacje organizacyjne są umieszczone w zakładce: Terminy Wydarzeń->szkolenia

Jeśli pragniesz  nabyć umiejętność harmonizacji swojego ciała i podwyższania komfortu życia wskutek zastosowania dźwięków planet odwzorowanych w kamertonach, które  są naturalną  matrycą harmoniczną , to ten kurs jest dla Ciebie 🙂

Podczas wykładów  dowiesz się na czym polega strojenie ciała przy pomocy dźwięków kamertonów planetarnych galaktyki drogi mlecznej. Dzięki wiedzy dotyczącej oddziaływania wszystkich dostępnych dźwięków na konkretne części i aspekty życia ludzkiego, możesz systematycznie stroić swoje ciało w zależności od indywidualnych potrzeb. 

Podstawowy zestaw kamertonów (mosiężne lub grube stalowe):2 x Ziemia Roczna(136,1Hz) oraz 1x Słońce (126,2Hz)

Zestaw pełny:  2 x Ziemia Roczna, Ziemia Dobowa, Ziemia Platoniczna, Słońce, Księżyc w Nowiu, Księżyc w Pełni, Merkury,Wenus,Mars,Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton.

kurs nie obejmuje diagnostyki ani terapii konkretnych patologii, zatem w przypadku zainteresowania bardziej pogłębionym  podejściem to zagadnienia Dźwiękopunktury, zapraszam od razu na kurs profesjonalny

Kurs obejmuje m.in.techniki posługiwania się kamertonami do: 1/aktywowania uśpionego materiału genetycznego, 2/przywracania harmonijnego krążenia energii w całym systemie kanałów -meridianów, 3/wzmacniania funkcjonowania głównych narządów wewnętrznych 4/ przynoszenia ulgi w często występujących symptomach zaburzeń.

KURS PROFESJONALNY UZDRAWIANIA KAMERTONAMI PLANETARNYMI Dźwiękopunktura©

Jest to profesjonalny kurs punktowej terapii dźwiękiem, opartej o diagnozę i zasady  akupunktury, prowadzony przez lekarza medycyny akademickiej  i  Tradycyjnej Medycyny Chińskiej z wieloletnim doświadczeniem klinicznym.

Jest to kurs przeznaczony dla osób pragnących profesjonalnie (zawodowo) zajmować się terapią dźwiękiem kamertonów planetarnych w oparciu o diagnozę w kanonie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i Akupunktury. Umiejętność uzdrawiania naturalnymi dźwiękami ciał niebieskich wprowadzanych bezpośrednio do układu energetycznego człowieka jest bardzo skuteczną metodą przywracania organicznych wzorców harmonicznych w ciele, warunkujących stan równowagi zdrowotnej.  Punktowe zastosowanie dźwięku opiera się o szczegółową znajomość anatomii i funkcjonowania układu energetycznego człowieka (system meridianowy). Kurs obejmuje szeroki zakres wiedzy i wymaga pełnego zaangażowania w naukę i praktykę  pomiędzy kolejnymi szkoleniami, bowiem każda kolejna część kursu nawiązuje do wiedzy z poprzedzających wykładów.

Kurs Dźwiękopunktura© jest 6-stopniowym programem nauczania według autorskiej metody Uzdrawiania Kamertonami Planetarnymi (szkolenia podstawowe I, II, III oraz szkolenia zaawansowane IV,V,VI), który obejmuje skondensowaną wiedzę dotyczącą posługiwania się kamertonami planetarnymi w celu poprawy stanu zdrowia fizycznego i podniesienia jakości życia w sferze mentalno -emocjonalnej.

Szkolenia podstawowe zawierają obszerną wiedzę o człowieku funkcjonującym w oparciu o zasadę 5-ciu żywiołów, o przyczynach, mechanizmach i poziomach  zaburzeń zdrowotnych. Poznanie fundamentalnych zasad TCM w odniesieniu do stawiania diagnozy (wywiad, diagnostyka z twarzy i języka) oraz metod samodzielnego doboru odpowiednich punktów w oparciu o znajomość systemu kanałów/meridianów i ich wzajemne zależności  ,umożliwiają przeprowadzanie profesjonalnej terapii w przypadkach  niezbyt skomplikowanych zaburzeń zdrowotnych.

Szkolenia zaawansowane obejmują szczegółową analizę kanałów i ich wzajemnych zależności, omawianie przypadków złożonych patologii  i wprowadzanie częstotliwości interwałów planetarnych dobranych do lokalizacji i rodzaju zaburzenia.

 Przywracanie rezonansu pomiędzy ciałem ludzkim (mikrokosmos) , a środowiskiem harmonicznym naszego życia(makrokosmos) jest metodą aktywowania operacyjności pamięci genetycznej (DNA) człowieka, która warunkuje dobry stan zdrowia w szerokim jego rozumieniu (mentalno-emocjonalno-fizycznym). Warto podkreślić, że odpowiednie wprowadzanie frekwencji planetarnych na płaszczyznę energetyczną człowieka ma wpływ terapeutyczny w odniesieniu do zapisów karmicznych /deformacje miazmatyczne biopola/, które często są przyczyną blokad utrudniających odzyskanie stanu zdrowia.  Każde kolejne szkolenie jest kontynuacją poprzedniego.

Cały zakres przedstawianej wiedzy jest zawartyna slajdach, udostępnianych drogą mailową przed każdym kursem.

KURSY ODBYWAJĄ SIĘ W OPARCIU O ZESTAWY KAMERTONÓW :

Kursy podstawowe I,II,III- 3 kamertony:

 2 x  Ziemia Roczna (Om) oraz 1 x Słońce

Kursy zaawansowane IV, V,VI- 15 kamertonów: 

 2 x  Ziemia Roczna (Om) ,Słońce ,Ziemia Dobowa, Ziemia  Platoniczna, Księżyc w Nowiu(synodyczny), Księżyc w Pełni(syderyczny),  Merkury, Mars, Wenus, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton.

Uwaga: wprowadzanie dźwięków pełnego  zestawu kamertonów planetarnych jest możliwe  już od III-ciej części kursu Basic, z racji  przedstawionych informacji o działaniu każdego dźwięku Muzyki Sfer (dźwięki planet i ciał niebieskich Galaktyki Drogi Mlecznej)

Certyfikaty  o odbyciu kursu Dźwiękopunktura© są wydawane po odbyciu 3 szkoleń kursu podstawowego oraz po odbyciu 3 szkoleń  kursu zaawansowanego. Absolwenci kursów są przedstawieni  na niniejszej stronie. 

Certyfikaty wraz z przyswojoną wiedzą i systematyczną praktyką stanowią klucz do bardzo unikalnej i efektywnej terapii, na którą zapotrzebowanie społeczne szybko wzrasta. 

link do grupy dyskusyjnej na FB (Dźwiękopunktura)

Dźwiękopunktura© – Szkolenie podstawowe I (basic I)

O systemie Dźwiękopunktura©wpływ dźwięku na ciało ludzkie; Harmonia Sfer; Interwały Planetarne; Kamertony planetarne- materiał ,wzbudzania; Zasady obowiązujące w Systemie Dźwiękopunktura© . Nomenklatura TCMtechniki stosowane w Systemie Dźwiękopunktura©; Wielowymiarowość życia ; wzorzec Holograficzny; matryca nieorganiczna (śmiertelny Kwiat Życia) a matryca organiczna (KaThaRa); system sprzężenia planetarnego; techniki przywracające wzorce harmoniczne Organicznego Drzewa Życia w ciele ludzkim; Mikro-makrokosmos w TMCh; Funkcje wszystkich Organów wewnętrznych Yin-Yang-Ciało rozumiane jako Państwo;  Organy Główne i ich cechy fizyczne metafizyczne; Organy Nadzwyczajne; technika zasilająca Organy wewnętrzne (otwarcie dopływu Qi Źródłowej);  Kanały/meridiany:  rodzaje Kanałów i strefy zaopatrywania; Kanały Główne – przebieg zewnętrzny i wewnętrzny,technika uruchomienia całego systemu Kanałów i omówienie Kanałów Nadzwyczajnych.

Dźwiękopunktura© – Szkolenie podstawowe II(basic II)

łSubstancje życiowe, zaburzenia YIn-Yang, 8 podstawowych zasad diagnostycznych.Przyczyny chorób (jedno i egzogenne) i odniesienia kliniczne  . Diagnostyka z twarzy i z języka . Zaburzenia 12 meridian a 6 stadiów choroby (fundamentalne znaczenie w doborze punktów) .Cały materiał podparty przykładami klinicznymi.

Dźwiękopunktura© – Szkolenie podstawowe III(basic III)

Rodzaje  ważnych grup punktów na Kanałach głównych, ich lokalizacje oraz  kryteria  zastosowania (Antyczne, Żywiołów, Godzinowe,Yuan, Xi-Cleft, Luo, Przednie Mu, tylne Shu, Hui). Omówienie wpływu wszystkich dźwięków planetarnych na życie człowieka ze szczególnym uwzględnieniem fundamentalnych zastosowań Planet i ciał niebieskich Galaktyki Drogi Mlecznej w Dżwiękopunkturze.

Dźwiękopunktura© – Szkolenie zaawansowane I (advanced I)

Omówienie dźwięków Sfer wpływających na Żywioł Metalu i Ziemi. Szczegółowe omówienie Kanałów (TaiYin, YangMing) i patologii  Żywiołu METALU i ZIEMI  :diagnoza oraz strategie terapii (dobór punktów i  dopasowanie interwałów planetarnych).Ćwiczenia praktyczne .

Dźwiękopunktura© – Szkolenie zaawansowane II (advanced II)

 Omówienie dźwięków sfer wpływających na Żywioł Ognia i Wody. Szczegółowe omówienie Kanałów (Tai Yang,ShaoYin) i patologii  Żywiołu WODY OGNIA (1 cz.)– ustalanie diagnozy oraz strategii terapii (dobór punktów i  dopasowanie interwałów planetarnych). Ćwiczenia praktyczne .

Dźwiękopunktura© – Szkolenie zaawansowane III (advanced III)

 Omówienie dźwięków sfer wpływających na Żywioł Drzewa . Szczegółowe omówienie Kanałów (ShaoYang,YueYin) i patologii  Żywiołu DRZEWA i OGNIA (2 cz.) – Diagnoza oraz strategie terapii (dobór punktów i  dopasowanie interwałów planetarnych). Ćwiczenia praktyczne .