Szkolenie ogólne-Dźwiękopunktura© w życiu codziennym. [grupowe-2-dniowe; indywidualne-1-dniowe]

Szkolenie o charakterze praktycznym ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami zastosowania kamertonów planetarnych  do strojenia swego ciała i podnoszenia jakości  życia. Moc oddziaływania dźwięków makrokosmosu jest odczuwalna przez każdego, kto tylko podda się ich oddziaływaniu. Jeśli systematycznie sięgamy po najdoskonalszą matrycę harmoniczną, z którą nasze ciało wchodzi w rezonans, przywracamy harmonię na wszystkich poziomach naszego życia (duchowo-mentalno-emocjonalno-fizyczne). Harmoniczne połączenie z Organiczną siatką Ziemi przywraca stopniowo operacyjność naszego genomu(DNA), a co za tym idzie, zdolność do samo-regeneracji ciała i przebudzenie. Systematyczne regulowanie przepływu energii poprzez system wewnętrznych meridian/kanałów sprawia, że nie osiadamy na życiowych mieliznach  i nie poddajemy się negatywnym emocjom, które w nadmiarze wpływają destrukcyjnie na nasze życie, w tym zdrowie.

Podczas szkolenia są przedstawiane zasady korzystania  z podstawowego zestawu kamertonów (2x Ziemia w cyklu Rocznym oraz 1x Słońce) w kontekście ugruntowania oraz utrzymywania równowagi zdrowotnej i wzmacniania narządów wewnętrznych. Przedstawiane  są również możliwości pro-zdrowotnego  wykorzystywania wszystkich  dźwięków planetarnych w kontekście zdrowia fizycznego,emocjonalnego i umysłowego.

Warsztat nie dotyczy terapii określonych schorzeń, bowiem efektywne leczenie dźwiękiem może być stosowane jedynie wtedy ,gdy algorytm postępowania terapeutycznego dobiera się do pełnej diagnozy w kanonie TCM .Te zagadnienia są dokładnie omawiane i praktykowane podczas szkoleń profesjonalnych (opis poniżej)

KURS PROFESJONALNY UZDRAWIANIA KAMERTONAMI PLANETARNYMI-Dźwiękopunktura©

Jest to jedyny w Polsce profesjonalny kurs punktowej terapii dźwiękiem, opartej o diagnozę i zasady  akupunktury, prowadzony przez lekarza medycyny akademickiej  i  Tradycyjnej Medycyny Chińskiej z wieloletnim doświadczeniem klinicznym.

Jest to kurs przeznaczony dla osób pragnących profesjonalnie (zawodowo) zajmować się terapią dźwiękiem kamertonów planetarnych w oparciu o diagnozę w kanonie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i Akupunktury. Umiejętność uzdrawiania naturalnymi dźwiękami ciał niebieskich wprowadzanych bezpośrednio do układu energetycznego człowieka jest bardzo skuteczną metodą przywracania organicznych wzorców harmonicznych w ciele, warunkujących stan równowagi zdrowotnej.  Punktowe zastosowanie dźwięku opiera się o szczegółową znajomość anatomii i funkcjonowania układu energetycznego człowieka (system meridianowy). Kurs obejmuje szeroki zakres wiedzy i wymaga od uczestników pełnego zaangażowania w naukę i praktykę  pomiędzy kolejnymi szkoleniami, bowiem każda kolejna część kursu nawiązuje do wiedzy z poprzedzających wykładów.

Wszystkie materiały (tekstowe) i pomoce dydaktyczne (tablice) są przygotowane  w  sposób bardzo czytelny i zawierają kompletną, bazową wiedzę  do przeprowadzania terapii wg metody Dźwiękopunktura©

Kurs Dźwiękopunktura© jest 6-stopniowym programem nauczania według autorskiej metody Uzdrawiania Kamertonami Planetarnymi (szkolenia podstawowe I,II,III oraz szkolenia zaawansowane I,II,III), który obejmuje skondensowaną wiedzę dotyczącą posługiwania się kamertonami planetarnymi w celu poprawy stanu zdrowia fizycznego i podniesienia jakości życia w sferze mentalno -emocjonalnej.

Szkolenia podstawowe zawierają podstawową wiedzę ,umożliwiającą postawienie diagnozy w przypadku nie-skomplikowanych zaburzeń i zastosowania algorytmu terapeutycznego opartego o zależności pomiędzy Żywiołami .

Szkolenia zaawansowane obejmują szczegółową analizę kanałów, omawianie przypadków złożonych patologii  i wprowadzanie częstotliwości planet dobranych do lokalizacji i rodzaju zaburzenia.

 Przywracanie rezonansu pomiędzy ciałem ludzkim (mikrokosmos) , a środowiskiem harmonicznym naszego życia(makrokosmos) jest metodą aktywowania operacyjności pamięci genetycznej (DNA) człowieka, która warunkuje dobry stan zdrowia w szerokim jego rozumieniu (mentalno-emocjonalno-fizycznym). Warto podkreślić, że odpowiednie wprowadzanie frekwencji planetarnych na płaszczyznę energetyczną człowieka ma wpływ terapeutyczny w odniesieniu do zapisów karmicznych /deformacje miazmatyczne biopola/, które często są przyczyną blokad utrudniających odzyskanie stanu zdrowia. Każda 3-dniowa część kursu obejmuje 18 godzin (3x6godz.) szkolenia z ćwiczeniami praktycznymi.

Cały kurs obejmuje 108 godzin (6x18godz.). Każde kolejne szkolenie jest kontynuacją poprzedniego.Podczas kursu szczegółowo zobrazowany zdjęciami materiał jest wyświetlany na dużym ekranie, co bardzo ułatwia proces zapamiętywania omawianych treści.

Cały zakres przedstawianej wiedzy jest zawarty w  , przejrzystych materiałach dydaktycznych, które zawierają kluczowe elementy przedstawianej wiedzy.

KURSY ODBYWAJĄ SIĘ W OPARCIU O ZESTAWY KAMERTONÓW :

Kursy podstawowe I,II,III 2 kamertony  Ziemia Roczna (Om) oraz 1 kamerton Słońca

Kursy zaawansowane I,II,III Ziemia (Dzienna, 2xRoczna-Om, Platoniczna), Księżyc (Synodyczny-w Nowiu, Syderyczny-w Pełni), Słońce, Merkury, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton.

Zaświadczenia  o odbyciu kursu Dźwiękopunktura© są wydawane dwukrotnie: po odbyciu 3 szkoleń kursu podstawowego oraz po odbyciu 3 szkoleń  kursu zaawansowanego. Stanowią one mocne przypieczętowanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie Uzdrawiania Dźwiękiem Kamertonów Planetarnych. Przyswojenie wiedzy wraz z regularnym praktykowaniem pomiędzy kursami umożliwia przeprowadzanie fachowej, ukierunkowanej terapii dźwiękiem.

Podczas wszystkich części kursu trzeba mieć swoje kamertony do praktyki przedstawianych technik uzdrawiania. 

P.S. Kamertony mosiężne są dostępne do nabycia podczas szkoleń.

link do grupy dyskusyjnej na FB

link do transmisji na fb (z dnia 07.02.2020) na temat kursu

Dźwiękopunktura© – Szkolenie podstawowe I (basic I)

O systemie Dźwiękopunktura©wpływ dźwięku na ciało ludzkie; Harmonia Sfer; Interwały Planetarne; Kamertony planetarne- materiał ,wzbudzania; Zasady obowiązujące w Systemie Dźwiękopunktura© . Nomenklatura TCMtechniki stosowane w Systemie Dźwiękopunktura©; Wielowymiarowość życia ; wzorzec Holograficzny; matryca nieorganiczna (śmiertelny Kwiat Życia) a matryca organiczna (KaThaRa); system sprzężenia planetarnego; techniki przywracające wzorce harmoniczne Organicznego Drzewa Życia w ciele ludzkim; Mikro-makrokosmos w TMCh; Funkcje wszystkich Organów wewnętrznych Yin-Yang-Ciało rozumiane jako Państwo;  Organy Główne i ich cechy fizyczne metafizyczne; Organy Nadzwyczajne; technika zasilająca Organy wewnętrzne (otwarcie dopływu Qi Źródłowej);  Kanały/meridiany: ogólne omówienie; rodzaje Kanałów i strefy zaopatrywania; Kanały Główne; technika uruchomienia całego systemu Kanałów/Meridianów.

Dźwiękopunktura© – Szkolenie podstawowe II(basic II)

Substancje życiowe w kontekście diagnostyki; Przyczyny chorób  i odniesienia kliniczne. Ważne elementy diagnostyki z języka i twarzy. Zasada doboru kluczowych punktów w oparciu o podstawową ocenę diagnostyczną w obrębie patologii 5-ciu Żywiołow.Przykłady kliniczne i ćwiczenia praktyczne. Kanały Główne -przebieg zewnętrzny,wewnętrzny,  i ważne aspekty terapeutyczne. 

Dźwiękopunktura© – Szkolenie podstawowe III(basic III)

Rodzaje klinicznie najważniejszych punktów na Kanałach głównych i zasady ich doboru ;Osobowo.sci według 5-ciu żywiołów, ich zaburzenia i terapia.  Przykłady  i ćwiczenia praktyczne.

Dźwiękopunktura© – Szkolenie zaawansowane I (advanced I)

Rola dźwięków  planet w terapii . Interwały planetarne i ich wpływ na funkcje biologiczne i stan umysłowo – emocjonalny. Omówienie dźwięków sfer wpływających na Żywioł Metalu i Ziemi. Szczegółowe omówienie Kanałów (TaiYin, YangMing) i patologii  Żywiołu METALU i ZIEMI  :diagnoza oraz strategie terapii (dobór punktów i  dopasowanie interwałów planetarnych).Ćwiczenia praktyczne .

Dźwiękopunktura© – Szkolenie zaawansowane II (advanced II)

 Omówienie dźwięków sfer wpływających na Żywioł Ognia i Wody. Szczegółowe omówienie Kanałów (Tai Yang,ShaoYin) i patologii  Żywiołu WODY OGNIA (1 cz.)– ustalanie diagnozy oraz strategii terapii (dobór punktów i  dopasowanie interwałów planetarnych). Ćwiczenia praktyczne .

Dźwiękopunktura© – Szkolenie zaawansowane III (advanced III)

 Omówienie dźwięków sfer wpływających na Żywioł Drzewa . Szczegółowe omówienie Kanałów (ShaoYang,YueYin) i patologii  Żywiołu DRZEWA i OGNIA (2 cz.) – Diagnoza oraz strategie terapii (dobór punktów i  dopasowanie interwałów planetarnych). Ćwiczenia praktyczne .