KURS UZDRAWIANIA KAMERTONAMI PLANETARNYMI - Dźwiękopunktura©

Jest to jedyny w Polsce profesjonalny kurs punktowej terapii dźwiękiem, opartej o diagnozę i zasady  akupunktury, prowadzony przez lekarza medycyny akademickiej  i  Tradycyjnej Medycyny Chińskiej oraz z  wieloletnim doświadczeniem na polu leczenia dźwiękiem.

Jest to kurs przeznaczony dla osób pragnących profesjonalnie (zawodowo) zajmować się terapią dźwiękiem kamertonów planetarnych w oparciu o diagnozę w kanonie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (Akupunktura). Umiejętność uzdrawiania naturalnymi dźwiękami ciał niebieskich wprowadzanych bezpośrednio do układu energetycznego człowieka jest bardzo skuteczną metodą przywracania organicznych wzorców harmonicznych w ciele, warunkujących stan równowagi zdrowotnej.  Punktowe zastosowanie dźwięku opiera się o szczegółową znajomość anatomii i funkcjonowania układu energetycznego człowieka (system meridianowy). Kurs obejmuje szeroki zakres wiedzy i wymaga od uczestników pełnego zaangażowania w naukę i praktykę  pomiędzy kolejnymi szkoleniami, bowiem każda kolejna część kursu nawiązuje do wiedzy z poprzedzających wykładów.

W trosce o utrzymanie najwyższego standardu i akademickiej przejrzystości przekazywanej wiedzy, wszystkie materiały (tekstowe) i pomoce dydaktyczne (tablice) są przygotowane  w  sposób bardzo czytelny i zawierają kompletną, bazową wiedzę  do przeprowadzania terapii wg metody Dźwiękopunktura©

Dzięki nabyciu umiejętności profesjonalnego przywracania stanu zdrowia metodą Dźwiękopunktury©, stajesz się wysokiej rangi specjalistą w dziedzinie terapii dźwiękiem. Uważam że jest to medycyna przyszłości, której ranga wzrośnie w nadchodzących latach i pociągnie za sobą zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.

Kurs Dźwiękopunktura© jest 6-stopniowym programem nauczania według autorskiej metody Uzdrawiania Kamertonami Planetarnymi (szkolenia podstawowe I,II,III oraz szkolenia zaawansowane I,II,III), który obejmuje bogatą wiedzę dotyczącą posługiwania się kamertonami planetarnymi w celu poprawy stanu zdrowia fizycznego i podniesienia jakości życia w sferze mentalno -emocjonalnej. Jedynie systematyczne zaangażowanie w przyswajanie wiedzy przedstawianej podczas kursu i praktykowanie technik w systemie Dźwiękopunktury© umożliwia nabycie umiejętności profesjonalnego  przeprowadzania procesu uzdrawiania kamertonami planetarnymi.

 Przywracanie rezonansu pomiędzy ciałem ludzkim (mikrokosmos) , a środowiskiem harmonicznym naszego życia(makrokosmos) jest jedyną metodą aktywowania operacyjności pamięci genetycznej (DNA) człowieka, która warunkuje dobry stan zdrowia w szerokim jego rozumieniu (mentalno-emocjonalno-fizycznym. Każda 3-dniowa część kursu obejmuje 18 godzin (3x6godz.) szkolenia z ćwiczeniami praktycznymi. Cały kurs obejmuje 108 godzin (6x18godz.). Każde kolejne szkolenie jest kontynuacją poprzedniego i rozpoczyna się od krótkiej “rozgrzewki” w obrębie wiedzy i umiejętności wynikających z dotychczasowej nauki.Podczas kursu szczegółowo zobrazowany zdjęciami materiał jest wyświetlany na dużym ekranie, dzięki czemu przyswajanie wiedzy jest przyjemne i efektywne. 

Cały zakres przedstawianej wiedzy jest zawarty w szczegółowych , przejrzystych materiałach dydaktycznych, które otrzymuje każdy uczestnik w formie zbindowanej broszury na początku każdego spotkania. Każdy otrzymuje również kolorowe tablice obrazujące metody diagnostyczne i terapeutyczne, które są pomocne w przeprowadzaniu zabiegów Dźwiękopunktury©

KURSY ODBYWAJĄ SIĘ W OPARCIU O ZESTAWY KAMERTONÓW :

Kursy podstawowe I,II,III 2 kamertony  Ziemia Roczna (Om) oraz 1 kamerton Słońca

Kursy zaawansowane I,II,III Ziemia (Dzienna, 2xRoczna-Om, Platoniczna), Księżyc (Synodyczny-w Nowiu, Syderyczny-w Pełni), Słońce, Merkury, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton.

Zaświadczenia  o odbyciu kursu Dźwiękopunktura© są wydawane dwukrotnie: po odbyciu 3 szkoleń kursu podstawowego oraz po odbyciu 3 szkoleń  kursu zaawansowanego. Stanowią one mocne przypieczętowanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie Uzdrawiania Dźwiękiem Kamertonów Planetarnych. Przyswojenie wiedzy wraz z regularnym praktykowaniem pomiędzy kursami umożliwia przeprowadzanie fachowej, ukierunkowanej terapii dźwiękiem.

Podczas wszystkich części kursu trzeba mieć swoje kamertony do praktyki przedstawianych technik uzdrawiania. 

P.S. Kamertony mosiężne są dostępne do nabycia podczas szkoleń. 

Dźwiękopunktura© – Szkolenie podstawowe I (basic I)

PROGRAM : O Systemie Dźwiękopunktura©; wpływ dźwięku na ciało ludzkie; Harmonia Sfer; Interwały Planetarne; Kamertony planetarne-wybór materiału i metody ich wzbudzania; Ogólne zasady obowiązujące w Systemie Dźwiękopunktura© oraz zasady obowiązujące podczas zabiegu; Omówienie podstawowych pojęć w Dźwiękopunkturze©; techniki stosowane w Systemie Dźwiękopunktura©; Wielowymiarowość życia ludzkiego (elementy wiedzy Keylontycznej) matryca organiczna; struktura Wymiarów; wzorzec Holograficzny; matryca nieorganiczna (śmiertelny Kwiat Życia); system sprzężenia planetarnego; techniki przywracające wzorce harmoniczne Organicznego Drzewa Życia w ciele ludzkim; Mikro-makrokosmos w TMCh; Elektro-magnetyczny dualizm Yin-Yang; Substancje życiowe; Zasada 5-ciu Żywiołów-omówienie wzajemnych zależności; Wielopłaszczyznowość funkcjonowania ciała ludzkiego; Funkcje wszystkich Organów wewnętrznych Yin-Yang-Ciało rozumiane jako Państwo; Ogólne funkcje Organów wewnętrznych; Organy Główne i ich cechy metafizyczne; Organy Nadzwyczajne; technika zasilająca Organy wewnętrzne (otwarcie dopływu Qi Źródłowej); Kanały/meridiany: ogólne omówienie; rodzaje Kanałów i strefy zaopatrywania; Kanały Główne; technika uruchomienia całego systemu Kanałów/Meridianów.

Dźwiękopunktura© – Szkolenie podstawowe II(basic II)

PROGRAM: Substancje życiowe (Qi, Esencja, Krew, Cenne Płyny, Umysł ) w kontekście diagnostyki; Przyczyny chorób (wewnętrzne-emocje i zewnętrzne-czynniki klimatyczne) i odniesienia kliniczne. Ważne elementy diagnostyki z języka i twarzy.  Kanały Główne -omówienie szczegółowe (przebieg zewnętrzny i wewnętrzny).Patologie w obrębie Kanałów (przyczyny zaburzeń w kanałach; identyfikacja Wzorców; terapia przyczynowa i objawowa). Rodzaje klinicznie najważniejszych punktów na Kanałach Głównych cz.1- lokalizacja i zasady ich doboru  w Dźwiękopunkturze©; Przykłady kliniczne z omówieniem doboru terapii. Ćwiczenia praktyczne – umiejetność właściwego znalezienia każdego punktu i zastosowanie  interwału planetarnego.

Dźwiękopunktura© – Szkolenie podstawowe III(basic III)

PROGRAM: Rodzaje klinicznie najważniejszych punktów na Kanałach głównych cz.2 ;Zasady łączenia punktów ,, kolejność stymulacji ,preferencje doboru w zależności od stanu klinicznego. Techniki oparte na znajomości wzajemnych połączeń i oddziaływań energetycznych pomiędzy Kanałami Głównymi

Dźwiękopunktura© – Szkolenia Zaawansowane (advanced) I,II,III

Rola dźwięków w planet w terapii . Szczegółowe omówienie interwałów planetarnych i ich wpływ na funkcje biologiczne i stan mentalno-emocjonalny. Omawianie wybranych zaburzeń zdrowotnych i planowanie strategii terapii przy zastosowaniu odpowiednich interwałów planetarnych.

program w przygotowaniu…..