KURS UZDRAWIANIA KAMERTONAMI PLANETARNYMI - Dźwiękopunktura©

(Uwaga: To jest NOWY SYSTEM SZKOLEŃ, obejmujący znacznie poszerzony zakres wiedzy w porównaniu z dotychczasowymi kursami . Osoby, które uczestniczyły w pierwszym szkoleniu poprzedniego modułu kształcenia(Basic) i pragną kontynuować naukę, mogą dołączyć do grupy od 2-go szkolenia (dźwiękopunktura©-szkolenie podstawowe II). Osoby, które odbyły wcześniej dwa szkolenia (basic &advanced) mogą poszerzać swą wiedzę od 3-go szkolenia aktualnego modułu (Dźwiękopunktura© -szkolenie podstawowe III)

Kurs Dźwiękopunktura© jest 6-stopniowym programem nauczania według autorskiej metody Uzdrawiania Kamertonami Planetarnymi( szkolenia podstawowe I,II,III oraz szkolenia zaawansowane I,II,III), który obejmuje bogata wiedzę dotyczącą posługiwania się kamertonami planetarnymi w celu poprawy stanu zdrowia fizycznego i podniesienia jakości życia w sferze mentalno -emocjonalnej. Ukończenie kursu umożliwia samodzielne przeprowadzanie procesu uzdrawiania dźwiękiem dzięki nabyciu umiejętności harmonizowania funkcji ciała ludzkiego poprzez jego strojenie częstotliwościami planet i ciał niebieskich Galaktyki Drogi Mlecznej. Przywracanie rezonansu pomiędzy ciałem ludzkim (mikrokosmos) , a środowiskiem harmonicznym naszego życia(makrokosmos) jest jedyną metodą aktywowania operacyjności pamięci genetycznej(DNA) człowieka, która warunkuje dobry stan zdrowia w szerokim jego rozumieniu (mentalno-emocjonalno- fizycznym).

Każda 3-dniowa część kursu obejmuje 18 godzin (3x6godz.) szkolenia z ćwiczeniami praktycznymi. Cały kurs obejmuje 108 godzin (6x18godz.). Każde kolejne szkolenie jest kontynuacją poprzedniego i rozpoczyna się od “rozgrzewki” w obrębie wiedzy i umiejętności wynikających z dotychczasowej nauki.

Kursy podstawowe I,II,III (basic I,II,III) odbywają się w oparciu o 3-kamertony (2x Ziemia w cyklu rocznym-136,1Hz oraz 1 kamerton Słońca-126,2Hz).

Kursy zaawansowane I,II,III(advanced I,II,III) odbywają się w oparciu o zestaw kamertonów planetarnych : Ziemia (dzienna,2xroczna,platoniczna), Księżyc(synodyczny, syderyczny) Słońce, Merkury,Mars,Jowisz, Saturn, Uran,Neptun,Pluton.

Każdy uczestnik w ramach kursu otrzymuje materiały szkoleniowe oraz książkę mojego autorstwa “Medycyna Wibracyjna” w formie pliku PDF (forma papierowa jest też dostępna podczas kursu) .

Koszt każdego 3 -dniowego szkolenia: 1200,- PLN (bezzwrotny zadatek 300,- dopłata tylko gotówką na miejscu). Przed wpłata proszę o kontakt SMS-wy w celu potwierdzenia dostępności miejsca. Maksymalna ilość uczestników na szkoleniu to 12 osób, dlatego odradzam czekanie do ostatniej chwili z rezerwacja miejsca:-)

Zaświadczenia  o odbyciu kursu Dźwiękopunktura© są wydawane dwukrotnie: po odbyciu 3 szkoleń kursu podstawowego oraz po odbyciu 3 szkoleń  kursu zaawansowanego. Stanowi ono mocne przypieczętowanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie Uzdrawiania Dźwiękiem Kamertonów Planetarnych. Przyswojenie wiedzy wraz z regularnym praktykowaniem pomiędzy kursami umożliwia przeprowadzanie fachowej, ukierunkowanej terapii dźwiękiem.

Podczas wszystkich części kursu warto mieć swoje kamertony ( polecam gorąco kamertony stalowe lub mosiężne ze względu na jakość dźwięku, długość i moc wybrzmiewania, trwałość oraz nieszkodliwość rodzaju materiału na ciało ludzkie).

P.S. Kamertony mosiężne będą dostępne podczas szkolenia.

Dźwiękopunktura© – Szkolenie podstawowe I (basic I)

Jest to pierwsze szkolenie dotyczące uzdrawiania Kamertonami Planetarnymi w celu przywrócenia i utrzymania harmonii zdrowotnej.
Istotne informacje dotyczące warunków przeprowadzania uzdrawiania dźwiękiem jak również techniczne wprowadzenie odnośnie posługiwania się kamertonami inicjują szkolenie.
Zapoznanie się z podstawowymi elementami wiedzy Keylontycznej ,która dotyczy wielowymiarowości anatomii istoty ludzkiej opartej o siatkę elektro-magnetyczną pozwala zrozumieć jak istotne jest harmoniczne przywracanie połączenia z organiczną siatką Ziemi. Uziemienie człowieka warunkuje jego dobre funkcjonowanie na trzech poziomach doświadczania życia (mentalno-emocjonalno-cielesny). Wszystkie choroby i nieszczęścia ludzkie są wypadkową poważnych zniekształceń wynikających z zewnętrznej manipulacji w obrębie szablonów skalarnych będących matrycami życia na Ziemi. Dźwięki kosmosu , odwzorowane w odpowiednio nastrojonych kamertonach,przywołują w nas organiczną pamięć DNA, zawierającego “instrukcję samouzdrawiania” .Regularne udrażnianie organicznej harmoniki w ciele poprzez stymulację kamertonami określonych stref jest nadzwyczaj efektywną metodą inicjowania procesu “Strojenia Istoty Ludzkiej”, będącej najdoskonalszym instrumentem, który może wyrażać się w pełnym swoim potencjale jedynie w stanie nastrojenia.
Podczas tego szkolenia uczestnicy zapoznają się z mechanizmami wszystkich aspektów życia poprzez pryzmat zasady 5-ciu Żywiołów , wywodzącej się z Tradycji Medycyny Chińskiej. Dzięki zrozumieniu funkcjonowania ciała ludzkiego we wzajemnych korelacjach energetycznych pomiędzy narządami, emocjami, żywiołami natury i cyklami życiowymi jest możliwe efektywne “strojenie”ciała ludzkiego, którego funkcje powracają do równowagi , dzięki uruchomieniu procesów samo-zdrowienia . Przedstawiam najważniejsze mechanizmy oddziaływań pomiędzy żywiołami w obrębie zasady 5-ciu żywiołów (przemian), w które wpisują się wszystkie narządy i organy ciała, dzięki czemu można zrozumieć mechanizmy powstawania zaburzeń i podejmować decyzje dotyczące terapii kamertonami.Wszystkie żywioły są omawiane w oparciu o przykłady z mojej praktyki lekarsko-uzdrowicielskiej.
Zapoznanie uczestników z techniką uruchamiania obiegu w całym systemie pozwala na efektywne inicjowanie procesu samo-leczenia się organizmu ludzkiego. Szkolenie obejmuje ćwiczenia praktyczne w zakresie wszystkich przedstawianych technik.
Dalszy ciąg opisu w przygotowaniu… daty kolejnych szkoleń zostaną ustalone w zależności od ilości zgłoszeń.

wkrótce opisy kolejnych szkoleń…