KURS ZASTOSOWANIA KAMERTONÓW PLANETARNYCH W ZYCIU CODZIENNYM czyli Dźwiękopunktura© dla każdego.

Informacje organizacyjne są umieszczone w zakładce: Terminy Wydarzeń->szkolenia

Jeśli pragniesz  nabyć umiejętność harmonizacji swojego ciała i podwyższania komfortu życia wskutek zastosowania dźwięków planet odwzorowanych w kamertonach, które  są naturalną  matrycą harmoniczną , to ten kurs jest dla Ciebie 🙂

Podczas wykładów  dowiesz się na czym polega strojenie ciała przy pomocy dźwięków kamertonów planetarnych galaktyki drogi mlecznej. Dzięki wiedzy dotyczącej oddziaływania wszystkich dostępnych dźwięków na konkretne części i aspekty życia ludzkiego, możesz systematycznie stroić swoje ciało w zależności od indywidualnych potrzeb. 

Podstawowy zestaw kamertonów (mosiężne lub grube stalowe):2 x Ziemia Roczna(136,1Hz) oraz 1x Słońce (126,2Hz)

Zestaw pełny:  2 x Ziemia Roczna, Ziemia Dobowa, Ziemia Platoniczna, Słońce, Księżyc w Nowiu, Księżyc w Pełni, Merkury,Wenus,Mars,Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton.

kurs nie obejmuje diagnostyki ani terapii konkretnych patologii, zatem w przypadku zainteresowania bardziej pogłębionym  podejściem to zagadnienia Dźwiękopunktury, zapraszam od razu na kurs profesjonalny

Kurs obejmuje m.in.technki posługiwania się kamertonami do: 1/aktywowania uśpionego materiału genetycznego, 2/przywracania harmonijnego krążenia energii w całym systemie kanałów -meridianów, 3/wzmacniania funkcjonowania głównych narządów wewnętrznych 4/ przynoszenia ulgi w często występujących symptomach zaburzeń.

KURS PROFESJONALNY UZDRAWIANIA KAMERTONAMI PLANETARNYMI Dźwiękopunktura©

Jest to profesjonalny kurs punktowej terapii dźwiękiem, opartej o diagnozę i zasady  akupunktury, prowadzony przez lekarza medycyny akademickiej  i  Tradycyjnej Medycyny Chińskiej z wieloletnim doświadczeniem klinicznym.

Jest to kurs przeznaczony dla osób pragnących profesjonalnie (zawodowo) zajmować się terapią dźwiękiem kamertonów planetarnych w oparciu o diagnozę w kanonie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i Akupunktury. Umiejętność uzdrawiania naturalnymi dźwiękami ciał niebieskich wprowadzanych bezpośrednio do układu energetycznego człowieka jest bardzo skuteczną metodą przywracania organicznych wzorców harmonicznych w ciele, warunkujących stan równowagi zdrowotnej.  Punktowe zastosowanie dźwięku opiera się o szczegółową znajomość anatomii i funkcjonowania układu energetycznego człowieka (system meridianowy). Kurs obejmuje szeroki zakres wiedzy i wymaga pełnego zaangażowania w naukę i praktykę  pomiędzy kolejnymi szkoleniami, bowiem każda kolejna część kursu nawiązuje do wiedzy z poprzedzających wykładów.

Kurs Dźwiękopunktura© jest 6-stopniowym programem nauczania według autorskiej metody Uzdrawiania Kamertonami Planetarnymi (szkolenia podstawowe I, II, III oraz szkolenia zaawansowane IV,V,VI), który obejmuje skondensowaną wiedzę dotyczącą posługiwania się kamertonami planetarnymi w celu poprawy stanu zdrowia fizycznego i podniesienia jakości życia w sferze mentalno -emocjonalnej.

Szkolenia podstawowe zawierają obszerną wiedzę o człowieku funkcjonującym w oparciu o zasadę 5-ciu żywiołów, o przyczynach, mechanizmach i poziomach  zaburzeń zdrowotnych. Poznanie fundamentalnych zasad TCM w odniesieniu do stawiania diagnozy (wywiad, diagnostyka z twarzy i języka) oraz metod samodzielnego doboru odpowiednich punktów w oparciu o znajomość systemu kanałów/meridianów i ich wzajemne zależności  ,umożliwiają przeprowadzanie profesjonalnej terapii w przypadkach  niezbyt skomplikowanych zaburzeń zdrowotnych.

Szkolenia zaawansowane obejmują szczegółową analizę kanałów i ich wzajemnych zależności, omawianie przypadków złożonych patologii  i wprowadzanie częstotliwości interwałów planetarnych dobranych do lokalizacji i rodzaju zaburzenia.

 Przywracanie rezonansu pomiędzy ciałem ludzkim (mikrokosmos) , a środowiskiem harmonicznym naszego życia(makrokosmos) jest metodą aktywowania operacyjności pamięci genetycznej (DNA) człowieka, która warunkuje dobry stan zdrowia w szerokim jego rozumieniu (mentalno-emocjonalno-fizycznym). Warto podkreślić, że odpowiednie wprowadzanie frekwencji planetarnych na płaszczyznę energetyczną człowieka ma wpływ terapeutyczny w odniesieniu do zapisów karmicznych /deformacje miazmatyczne biopola/, które często są przyczyną blokad utrudniających odzyskanie stanu zdrowia.  Każde kolejne szkolenie jest kontynuacją poprzedniego.

Cały zakres przedstawianej wiedzy jest zawartyna slajdach, udostępnianych drogą mailową 

KURSY ODBYWAJĄ SIĘ W OPARCIU O ZESTAWY KAMERTONÓW :

Kursy podstawowe I,II,III- 3 kamertony:

 2 x  Ziemia Roczna (Om) oraz 1 x Słońce

Kursy zaawansowane IV, V,VI- 15 kamertonów: 

 2 x  Ziemia Roczna (Om) ,Słońce ,Ziemia Dobowa, Ziemia  Platoniczna, Księżyc w Nowiu(synodyczny), Księżyc w Pełni(syderyczny),  Merkury, Mars, Wenus, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton.

informacje dotyczące źródła kamertonów są udzielane indywidualnie.

Zaświadczenia  o odbyciu kursu Dźwiękopunktura© są wydawane po odbyciu 3 szkoleń kursu podstawowego oraz po odbyciu 3 szkoleń  kursu zaawansowanego. Stanowią one mocne przypieczętowanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie Uzdrawiania Dźwiękiem Kamertonów Planetarnych. Przyswojenie wiedzy wraz z regularnym praktykowaniem pomiędzy kursami umożliwia przeprowadzanie fachowej, ukierunkowanej terapii dźwiękiem. 

link do grupy dyskusyjnej na FB

Dźwiękopunktura© – Szkolenie podstawowe I (basic I)

O systemie Dźwiękopunktura©wpływ dźwięku na ciało ludzkie; Harmonia Sfer; Interwały Planetarne; Kamertony planetarne- materiał ,wzbudzania; Zasady obowiązujące w Systemie Dźwiękopunktura© . Nomenklatura TCMtechniki stosowane w Systemie Dźwiękopunktura©; Wielowymiarowość życia ; wzorzec Holograficzny; matryca nieorganiczna (śmiertelny Kwiat Życia) a matryca organiczna (KaThaRa); system sprzężenia planetarnego; techniki przywracające wzorce harmoniczne Organicznego Drzewa Życia w ciele ludzkim; Mikro-makrokosmos w TMCh; Funkcje wszystkich Organów wewnętrznych Yin-Yang-Ciało rozumiane jako Państwo;  Organy Główne i ich cechy fizyczne metafizyczne; Organy Nadzwyczajne; technika zasilająca Organy wewnętrzne (otwarcie dopływu Qi Źródłowej);  Kanały/meridiany:  rodzaje Kanałów i strefy zaopatrywania; Kanały Główne – przebieg zewnętrzny i wewnętrzny,technika uruchomienia całego systemu Kanałów i omówienie Kanałów Nadzwyczajnych.

Dźwiękopunktura© – Szkolenie podstawowe II(basic II)

łSubstancje życiowe, zaburzenia YIn-Yang, 8 podstawowych zasad diagnostycznych.Przyczyny chorób (jedno i egzogenne) i odniesienia kliniczne  . Diagnostyka z twarzy i z języka . Zaburzenia 12 meridian a 6 stadiów choroby (fundamentalne znaczenie w doborze punktów) .Cały materiał podparty przykładami klinicznymi.

Dźwiękopunktura© – Szkolenie podstawowe III(basic III)

Rodzaje  ważnych grup punktów na Kanałach głównych, ich lokalizacje oraz  kryteria  zastosowania (Antyczne, Żywiołów, Godzinowe,Yuan, Xi-Cleft, Luo, Przednie Mu, tylne Shu, Hui). Omówienie wpływu wszystkich dźwięków planetarnych na życie człowieka ze szczególnym uwzględnieniem fundamentalnych zastosowań Planet i ciał niebieskich Galaktyki Drogi Mlecznej w Dżwiękopunkturze.

Dźwiękopunktura© – Szkolenie zaawansowane I (advanced I)

Omówienie dźwięków Sfer wpływających na Żywioł Metalu i Ziemi. Szczegółowe omówienie Kanałów (TaiYin, YangMing) i patologii  Żywiołu METALU i ZIEMI  :diagnoza oraz strategie terapii (dobór punktów i  dopasowanie interwałów planetarnych).Ćwiczenia praktyczne .

Dźwiękopunktura© – Szkolenie zaawansowane II (advanced II)

 Omówienie dźwięków sfer wpływających na Żywioł Ognia i Wody. Szczegółowe omówienie Kanałów (Tai Yang,ShaoYin) i patologii  Żywiołu WODY OGNIA (1 cz.)– ustalanie diagnozy oraz strategii terapii (dobór punktów i  dopasowanie interwałów planetarnych). Ćwiczenia praktyczne .

Dźwiękopunktura© – Szkolenie zaawansowane III (advanced III)

 Omówienie dźwięków sfer wpływających na Żywioł Drzewa . Szczegółowe omówienie Kanałów (ShaoYang,YueYin) i patologii  Żywiołu DRZEWA i OGNIA (2 cz.) – Diagnoza oraz strategie terapii (dobór punktów i  dopasowanie interwałów planetarnych). Ćwiczenia praktyczne .