KURS PROFESJONALNY UZDRAWIANIA KAMERTONAMI PLANETARNYMI Dźwiękopunktura©

Jest to profesjonalny kurs punktowej terapii dźwiękiem, opartej o diagnozę i zasady  akupunktury, prowadzony przez lekarza medycyny akademickiej  i  Tradycyjnej Medycyny Chińskiej z wieloletnim doświadczeniem klinicznym

Jest to kurs przeznaczony dla osób pragnących profesjonalnie zajmować się terapią dźwiękiem  w oparciu o diagnozę w kanonie Tradycyjnej Chińskiej Medycyny(TCM) i Akupunktury. Umiejętność uzdrawiania naturalnymi dźwiękami, które wprowadza się bezpośrednio do układu energetycznego człowieka jest bardzo skuteczną metodą przywracania  stanu równowagi zdrowotnej.  Punktowe zastosowanie dźwięku opiera się o szczegółową znajomość anatomii i funkcjonowania układu energetycznego człowieka (system meridianowy). Kurs obejmuje bardzo szeroki zakres wiedzy i wymaga pełnego zaangażowania w naukę i praktykę.Kurs Dźwiękopunktura© jest 3-stopniowym programem nauczania według autorskiej metody Uzdrawiania Kamertonami Planetarnymi -szkolenia podstawowe I, II, III,  który obejmuje skondensowaną wiedzę dotyczącą posługiwania się kamertonami planetarnymi. Nie jest wymagana wstępna znajomość TCM, bowiem kurs zawiera cały zakres niezbędnej informacji na ten temat.

 Każdy poziom 3-etapowego kursu obejmuje po  3 indywidualne spotkania (3x 3,5-4 godz) jest przedstawiany w formie wykładów, podczas których jest wzajemna wymiana idei i odpowiedzi na pytania.

Przed rozpoczęciem kursu ma miejsce osobiste, 2-2,5 godzinne, spotkanie indywidualne ze mną w Warszawie. 

Szkolenia  zawierają obszerną wiedzę o człowieku funkcjonującym w oparciu o zasadę 5-ciu żywiołów, o przyczynach, mechanizmach i poziomach  zaburzeń zdrowotnych. Poznanie fundamentalnych zasad TCM w odniesieniu do stawiania diagnozy (wywiad, diagnostyka z twarzy i języka) oraz metod samodzielnego doboru odpowiednich punktów w oparciu o znajomość systemu kanałów/meridianów i ich wzajemne zależności  , a także rodzaje punktów i ich zastosowania kliniczne, umożliwiają przeprowadzanie profesjonalnej terapii w przypadkach  wielu zaburzeń zdrowotnych. 

Wiedza o funkcjonowaniu człowieka w kanonie TCM jest poszerzona o elementy wiedzy Keylontycznej, dotyczących Matriksu Czasu i Przestrzeni, w który wpisuje się iluzja naszego życia.  

Przywracanie rezonansu pomiędzy ciałem ludzkim , a środowiskiem harmonicznym naszego życia  jest metodą aktywowania operacyjności pamięci genetycznej (DNA) człowieka, która warunkuje dobry stan zdrowia w szerokim jego rozumieniu (mentalno-emocjonalno-fizycznym)

Warto podkreślić, że odpowiednie wprowadzanie frekwencji planetarnych na płaszczyznę energetyczną człowieka ma wpływ terapeutyczny w odniesieniu do deformacji miazmatycznych biopola, które często są przyczyną blokad utrudniających odzyskanie stanu zdrowia. 

 Każde następujące po sobie szkolenie jest kontynuacją poprzedniego. Juz po pierwszym etapie uczestnik potrafi przeprowadzić ogólną harmonizację ciała i wzmocnienie funkcjonowania kluczowych narządów w ciele.

Cały zakres przedstawianej wiedzy jest zawarty w slajdach, udostępnianych drogą mailową przed każdym etapem przeprowadzanym online. 

Szkolenia odbywają się w oparciu o pełen zestaw kamertonów, ale na pierwsze z nich wystarczy posiadać zestaw podstawowy (2xZR+Słońce).

Pełen zestaw składa się z 15 kamertonów planetarnych: 

2x Ziemia Roczna (ZR; Om), Słońce, Ziemia Dobowa(ZD), Ziemia  Platoniczna(ZP), Księżyc w Nowiu(KN), Księżyc w Pełni(KP), Merkury, Mars, Wenus, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton.

Na życzenie można otrzymać Certyfikat  poświadczający uczestnictwo w kursie Dźwiękopunktura©  (w formie pliku PDF do wydruku we własnym zakresie) po odbyciu całości, czyli 3 poziomów kursu: B1+B2+B3.

Uwaga: Certyfikat uczestnictwa w kursie nie jest dokumentem prawomocnym.

Absolwenci wyrażający chęć umieszczenia ich wizerunku z krótkim opisem   na niniejszej stronie mają możliwość przesłania tych danych do opublikowania po zakończeniu 3-go etapu kursu , z możliwością usunięcia na żądanie opublikowanego profilu w każdej chwili,. 

Przyswojenie wiedzy przedstawionej podczas kursu wraz i systematyczną praktyką stanowią klucz do bardzo unikalnej i efektywnej terapii, na którą zapotrzebowanie społeczne obecnie szybko wzrasta. 

W razie zainteresowania proszę o kontakt mailowy nellyradwanowska@gmail.com.

Serdecznie zapraszam

Dźwiękopunktura© – Szkolenie podstawowe I (basic I)

O systemie Dźwiękopunktura©wpływ dźwięku na ciało ludzkie; Harmonia Sfer; Interwały Planetarne; Kamertony planetarne- materiał ,wzbudzania; Zasady obowiązujące w Systemie Dźwiękopunktura© . Nomenklatura TCMtechniki stosowane w Systemie Dźwiękopunktura©; Wielowymiarowość życia ; wzorzec Holograficzny; matryca nieorganiczna (śmiertelny Kwiat Życia) a matryca organiczna (KaThaRa); system sprzężenia planetarnego; techniki przywracające wzorce harmoniczne Organicznego Drzewa Życia w ciele ludzkim; Mikro-makrokosmos w TMCh; Funkcje wszystkich Organów wewnętrznych Yin-Yang-Ciało rozumiane jako Państwo;  Organy Główne i ich cechy fizyczne metafizyczne; Organy Nadzwyczajne; technika zasilająca Organy wewnętrzne (otwarcie dopływu Qi Źródłowej);  Kanały/meridiany:  rodzaje Kanałów i strefy zaopatrywania; Kanały Główne – przebieg zewnętrzny i wewnętrzny,technika uruchomienia całego systemu Kanałów i omówienie Kanałów Nadzwyczajnych.

Dźwiękopunktura© – Szkolenie podstawowe II(basic II)

Substancje życiowe, zaburzenia YIn-Yang, 8 podstawowych zasad diagnostycznych.Przyczyny chorób (jedno i egzogenne) i odniesienia kliniczne  . Diagnostyka z twarzy i z języka . Zaburzenia 12 meridian a 6 stadiów choroby (fundamentalne znaczenie w doborze punktów) .Cały materiał podparty przykładami klinicznymi.

Dźwiękopunktura© – Szkolenie podstawowe III(basic III)

Rodzaje  ważnych grup punktów na Kanałach głównych, ich lokalizacje oraz  kryteria  zastosowania (Antyczne, Żywiołów, Godzinowe,Yuan, Xi-Cleft, Luo, Przednie Mu, tylne Shu, Hui). Omówienie wpływu wszystkich dźwięków planetarnych na życie człowieka ze szczególnym uwzględnieniem fundamentalnych zastosowań dźwięków planet w odniesieniu do strojenia ciała ludzkiego