KURS PROFESJONALNY UZDRAWIANIA KAMERTONAMI PLANETARNYMI Dźwiękopunktura©

Jest to profesjonalny kurs punktowej terapii dźwiękiem, opartej o diagnozę i zasady  akupunktury, prowadzony przez lekarza medycyny akademickiej  i  Tradycyjnej Medycyny Chińskiej z wieloletnim doświadczeniem klinicznym.

Jest to kurs przeznaczony dla osób pragnących profesjonalnie (zawodowo) zajmować się terapią dźwiękiem kamertonów planetarnych w oparciu o diagnozę w kanonie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i Akupunktury. Umiejętność uzdrawiania naturalnymi dźwiękami ciał niebieskich wprowadzanych bezpośrednio do układu energetycznego człowieka jest bardzo skuteczną metodą przywracania organicznych wzorców harmonicznych w ciele, warunkujących stan równowagi zdrowotnej.  Punktowe zastosowanie dźwięku opiera się o szczegółową znajomość anatomii i funkcjonowania układu energetycznego człowieka (system meridianowy). Kurs obejmuje szeroki zakres wiedzy i wymaga pełnego zaangażowania w naukę i praktykę  pomiędzy kolejnymi szkoleniami, bowiem każda kolejna część kursu nawiązuje do wiedzy z poprzedzających wykładów.Kurs Dźwiękopunktura© jest 3-stopniowym programem nauczania według autorskiej metody Uzdrawiania Kamertonami Planetarnymi -szkolenia podstawowe I, II, III,  który obejmuje skondensowaną wiedzę dotyczącą posługiwania się kamertonami planetarnymi w celu poprawy stanu zdrowia fizycznego i podniesienia jakości życia w sferze mentalno -emocjonalnej.

Szkolenia  zawierają obszerną wiedzę o człowieku funkcjonującym w oparciu o zasadę 5-ciu żywiołów, o przyczynach, mechanizmach i poziomach  zaburzeń zdrowotnych. Poznanie fundamentalnych zasad TCM w odniesieniu do stawiania diagnozy (wywiad, diagnostyka z twarzy i języka) oraz metod samodzielnego doboru odpowiednich punktów w oparciu o znajomość systemu kanałów/meridianów i ich wzajemne zależności  ,umożliwiają przeprowadzanie profesjonalnej terapii w przypadkach  niezbyt skomplikowanych zaburzeń zdrowotnych.

 Przywracanie rezonansu pomiędzy ciałem ludzkim (mikrokosmos) , a środowiskiem harmonicznym naszego życia(makrokosmos) jest metodą aktywowania operacyjności pamięci genetycznej (DNA) człowieka, która warunkuje dobry stan zdrowia w szerokim jego rozumieniu (mentalno-emocjonalno-fizycznym). Warto podkreślić, że odpowiednie wprowadzanie frekwencji planetarnych na płaszczyznę energetyczną człowieka ma wpływ terapeutyczny w odniesieniu do zapisów karmicznych /deformacje miazmatyczne biopola/, które często są przyczyną blokad utrudniających odzyskanie stanu zdrowia.  Każde kolejne szkolenie jest kontynuacją poprzedniego.

Cały zakres przedstawianej wiedzy jest zawartyna slajdach, udostępnianych drogą mailową przed każdym kursem.

szkolenia odbywają się w oparciu os zestaw kamertonów planetarnych: 

 2 x  Ziemia Roczna (Om) ,Słońce ,Ziemia Dobowa, Ziemia  Platoniczna, Księżyc w Nowiu(synodyczny), Księżyc w Pełni(syderyczny),  Merkury, Mars, Wenus, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton.

Certyfikaty  o odbyciu kursu Dźwiękopunktura© są wydawane po odbyciu 3 szkoleń kursu.

Certyfikaty wraz z przyswojoną wiedzą i systematyczną praktyką stanowią klucz do bardzo unikalnej i efektywnej terapii, na którą zapotrzebowanie społeczne szybko wzrasta. 

link do grupy dyskusyjnej na FB (Dźwiękopunktura)

Dźwiękopunktura© – Szkolenie podstawowe I (basic I)

O systemie Dźwiękopunktura©wpływ dźwięku na ciało ludzkie; Harmonia Sfer; Interwały Planetarne; Kamertony planetarne- materiał ,wzbudzania; Zasady obowiązujące w Systemie Dźwiękopunktura© . Nomenklatura TCMtechniki stosowane w Systemie Dźwiękopunktura©; Wielowymiarowość życia ; wzorzec Holograficzny; matryca nieorganiczna (śmiertelny Kwiat Życia) a matryca organiczna (KaThaRa); system sprzężenia planetarnego; techniki przywracające wzorce harmoniczne Organicznego Drzewa Życia w ciele ludzkim; Mikro-makrokosmos w TMCh; Funkcje wszystkich Organów wewnętrznych Yin-Yang-Ciało rozumiane jako Państwo;  Organy Główne i ich cechy fizyczne metafizyczne; Organy Nadzwyczajne; technika zasilająca Organy wewnętrzne (otwarcie dopływu Qi Źródłowej);  Kanały/meridiany:  rodzaje Kanałów i strefy zaopatrywania; Kanały Główne – przebieg zewnętrzny i wewnętrzny,technika uruchomienia całego systemu Kanałów i omówienie Kanałów Nadzwyczajnych.

Dźwiękopunktura© – Szkolenie podstawowe II(basic II)

łSubstancje życiowe, zaburzenia YIn-Yang, 8 podstawowych zasad diagnostycznych.Przyczyny chorób (jedno i egzogenne) i odniesienia kliniczne  . Diagnostyka z twarzy i z języka . Zaburzenia 12 meridian a 6 stadiów choroby (fundamentalne znaczenie w doborze punktów) .Cały materiał podparty przykładami klinicznymi.

Dźwiękopunktura© – Szkolenie podstawowe III(basic III)

Rodzaje  ważnych grup punktów na Kanałach głównych, ich lokalizacje oraz  kryteria  zastosowania (Antyczne, Żywiołów, Godzinowe,Yuan, Xi-Cleft, Luo, Przednie Mu, tylne Shu, Hui). Omówienie wpływu wszystkich dźwięków planetarnych na życie człowieka ze szczególnym uwzględnieniem fundamentalnych zastosowań Planet i ciał niebieskich Galaktyki Drogi Mlecznej w Dżwiękopunkturze.

Dźwiękopunktura© – Szkolenie zaawansowane I (advanced I)

Omówienie dźwięków Sfer wpływających na Żywioł Metalu i Ziemi. Szczegółowe omówienie Kanałów (TaiYin, YangMing) i patologii  Żywiołu METALU i ZIEMI  :diagnoza oraz strategie terapii (dobór punktów i  dopasowanie interwałów planetarnych).Ćwiczenia praktyczne .

Dźwiękopunktura© – Szkolenie zaawansowane II (advanced II)

 Omówienie dźwięków sfer wpływających na Żywioł Ognia i Wody. Szczegółowe omówienie Kanałów (Tai Yang,ShaoYin) i patologii  Żywiołu WODY OGNIA (1 cz.)– ustalanie diagnozy oraz strategii terapii (dobór punktów i  dopasowanie interwałów planetarnych). Ćwiczenia praktyczne .

Dźwiękopunktura© – Szkolenie zaawansowane III (advanced III)

 Omówienie dźwięków sfer wpływających na Żywioł Drzewa . Szczegółowe omówienie Kanałów (ShaoYang,YueYin) i patologii  Żywiołu DRZEWA i OGNIA (2 cz.) – Diagnoza oraz strategie terapii (dobór punktów i  dopasowanie interwałów planetarnych). Ćwiczenia praktyczne .