Dźwiękopunktura©

Kurs Dźwiękopunktura© jest programem nauczania według autorskiej metody Uzdrawiania Kamertonami Planetarnymi, który obejmuje skondensowaną wiedzę dotyczącą posługiwania się kamertonami planetarnymi. Przywracanie rezonansu pomiędzy ciałem ludzkim , a środowiskiem harmonicznym naszego życia  jest metodą aktywowania genomu (DNA) człowieka, a w konsekwencji uruchamia procesy mentalno-emocjonalno-fizycznego samo-zdrowienia.

 Stosowanie kamertonów w technikach interwałowych ma na celu udrożnienie przepływu energii w całym systemie meridianowym poprzez oddziaływanie na punkty akupunkturowe. Tradycyjna akupunktura opiera się o igły w wkłuwane w tych miejscach i ich działanie wynika ze zjawiska inicjowania impulsu elektrycznego, który aktywuje przepływ Qi w tych kanałach. Jeśli w te same miejsca zastosuje się bodziec dźwiękowy, następuje jego “przeobrażenie” w impuls elektryczny inicjujący procesy w ciele fizycznym. Warto zaznaczyć, że dźwięki planetarne i stworzone z nich interwały nie zakłócają naturalnych procesów aktywacji Ciała Plazmowego. Poprzez uregulowanie przepływu Qi następuje odbarczenie nacisku na Siatkę Organiczną KaThaRa, która ulega stopniowej restrukturyzacji, jeśli nie zakłócamy tych procesów bezpośrednią ekspozycją na częstotliwości spirali Fibonacciego, co ma miejsce w przypadku harmonicznych występujących m.in.w popularnym stroju Pitagorejskim. Osoby zainteresowane głębszą wiedzą odsyłam do źródła Wiedzy Keylontycznej (www.arhayas.com)

Pełen zestaw składa się z 15 kamertonów planetarnych: 2x Ziemia Roczna (ZR; Om), Słońce, Ziemia Dobowa(ZD), Ziemia  Platoniczna(ZP), Księżyc w Nowiu(KN), Księżyc w Pełni(KP), Merkury, Mars, Wenus, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton.

Pierwsze spotkanie jest u mnie w Warszawie, a następnie wszystkie wykłady są prowadzone przeze mnie online. 

UWAGA!

AKTUALNIE PROGRAM KURSU W NOWEJ , ROZSZERZONEJ WERSJI JEST  W PRZYGOTOWANIU I BĘDZIE DOSTĘPNY JUŻ W MARCU/KWIETNIU 2023. Będzie on zawierał całą niezbędną wiedzę do tego by  umieć dobierać do rozpoznania w kanonie TCM, zestawy punktów do stymulacji dźwiękami odpowiednich interwałów planetarnych. Będzie on zawierał dużo przykładów konkretnych problemów zdrowotnych i metod radzenia sobie z nimi.

Nazwa nowego kursu : Profesjonalny Kurs Dźwiękopunktury©- 6 poziomów

Osoby zainteresowane rozpoczęciem kursu profesjonalnego są proszone o kontakt już  na początku marca 2023. Osoby, które pragną ukończyć już wcześniej rozpoczęty kurs podstawowy, mają taką możliwość zarówno w dotychczasowym formacie “podstawowym”,  jak również “przełączenie się”na  kurs profesjonalny, który będzie dostępny od marca/kwietnia 2023 

Proszę pisać na adres: nellyradwanowska@gmail.com

3-poziomowy Kurs Profesjonalny “Dźwiękopunktura©-kamertony planetarne w terapii” 

Program w przygotowaniu…..