KURS UZDRAWIANIA KAMERTONAMI PLANETARNYMI-Dźwiękopunktura©

Jest to jedyny w Polsce profesjonalny kurs punktowej terapii dźwiękiem, opartej o diagnozę i zasady  akupunktury, prowadzony przez lekarza medycyny akademickiej  i  Tradycyjnej Medycyny Chińskiej z wieloletnim doświadczeniem klinicznym.

Jest to kurs przeznaczony dla osób pragnących profesjonalnie (zawodowo) zajmować się terapią dźwiękiem kamertonów planetarnych w oparciu o diagnozę w kanonie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i Akupunktury. Umiejętność uzdrawiania naturalnymi dźwiękami ciał niebieskich wprowadzanych bezpośrednio do układu energetycznego człowieka jest bardzo skuteczną metodą przywracania organicznych wzorców harmonicznych w ciele, warunkujących stan równowagi zdrowotnej.  Punktowe zastosowanie dźwięku opiera się o szczegółową znajomość anatomii i funkcjonowania układu energetycznego człowieka (system meridianowy). Kurs obejmuje szeroki zakres wiedzy i wymaga od uczestników pełnego zaangażowania w naukę i praktykę  pomiędzy kolejnymi szkoleniami, bowiem każda kolejna część kursu nawiązuje do wiedzy z poprzedzających wykładów.

W trosce o utrzymanie najwyższego standardu i akademickiej przejrzystości przekazywanej wiedzy, wszystkie materiały (tekstowe) i pomoce dydaktyczne (tablice) są przygotowane  w  sposób bardzo czytelny i zawierają kompletną, bazową wiedzę  do przeprowadzania terapii wg metody Dźwiękopunktura©

Kurs Dźwiękopunktura© jest 6-stopniowym programem nauczania według autorskiej metody Uzdrawiania Kamertonami Planetarnymi (szkolenia podstawowe I,II,III oraz szkolenia zaawansowane I,II,III), który obejmuje skondensowaną wiedzę dotyczącą posługiwania się kamertonami planetarnymi w celu poprawy stanu zdrowia fizycznego i podniesienia jakości życia w sferze mentalno -emocjonalnej. Jedynie systematyczne zaangażowanie w przyswajanie wiedzy przedstawianej podczas kursu i praktykowanie technik w systemie Dźwiękopunktury© umożliwia nabycie umiejętności profesjonalnego  przeprowadzania procesu uzdrawiania kamertonami planetarnymi.

 Przywracanie rezonansu pomiędzy ciałem ludzkim (mikrokosmos) , a środowiskiem harmonicznym naszego życia(makrokosmos) jest metodą aktywowania operacyjności pamięci genetycznej (DNA) człowieka, która warunkuje dobry stan zdrowia w szerokim jego rozumieniu (mentalno-emocjonalno-fizycznym). Każda 3-dniowa część kursu obejmuje 18 godzin (3x6godz.) szkolenia z ćwiczeniami praktycznymi. Cały kurs obejmuje 108 godzin (6x18godz.). Każde kolejne szkolenie jest kontynuacją poprzedniego.Podczas kursu szczegółowo zobrazowany zdjęciami materiał jest wyświetlany na dużym ekranie, dzięki czemu przyswajanie wiedzy jest przyjemne i efektywne. 

Cały zakres przedstawianej wiedzy jest zawarty w szczegółowych , przejrzystych materiałach dydaktycznych, które otrzymuje każdy uczestnik w formie zbindowanej broszury i tablic diagnostyczno-terapeutycznych.

KURSY ODBYWAJĄ SIĘ W OPARCIU O ZESTAWY KAMERTONÓW :

Kursy podstawowe I,II,III 2 kamertony  Ziemia Roczna (Om) oraz 1 kamerton Słońca

Kursy zaawansowane I,II,III Ziemia (Dzienna, 2xRoczna-Om, Platoniczna), Księżyc (Synodyczny-w Nowiu, Syderyczny-w Pełni), Słońce, Merkury, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton.

Zaświadczenia  o odbyciu kursu Dźwiękopunktura© są wydawane dwukrotnie: po odbyciu 3 szkoleń kursu podstawowego oraz po odbyciu 3 szkoleń  kursu zaawansowanego. Stanowią one mocne przypieczętowanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie Uzdrawiania Dźwiękiem Kamertonów Planetarnych. Przyswojenie wiedzy wraz z regularnym praktykowaniem pomiędzy kursami umożliwia przeprowadzanie fachowej, ukierunkowanej terapii dźwiękiem.

Podczas wszystkich części kursu trzeba mieć swoje kamertony do praktyki przedstawianych technik uzdrawiania. 

P.S. Kamertony mosiężne są dostępne do nabycia podczas szkoleń.

link do grupy dyskusyjnej na FB

link do transmisji na temat kursu.

Dźwiękopunktura© – Szkolenie podstawowe I (basic I)

O systemie Dźwiękopunktura©wpływ dźwięku na ciało ludzkie; Harmonia Sfer; Interwały Planetarne; Kamertony planetarne-wybór materiału i metody ich wzbudzania; Zasady obowiązujące w Systemie Dźwiękopunktura© . Nomenklatura TMChtechniki stosowane w Systemie Dźwiękopunktura©; Wielowymiarowość życia ludzkiego (elementy wiedzy Keylontycznej) matryca organiczna; struktura Wymiarów; wzorzec Holograficzny; matryca nieorganiczna (śmiertelny Kwiat Życia); system sprzężenia planetarnego; techniki przywracające wzorce harmoniczne Organicznego Drzewa Życia w ciele ludzkim; Mikro-makrokosmos w TMCh; Funkcje wszystkich Organów wewnętrznych Yin-Yang-Ciało rozumiane jako Państwo;  Organy Główne i ich cechy fizyczne metafizyczne; Organy Nadzwyczajne; technika zasilająca Organy wewnętrzne (otwarcie dopływu Qi Źródłowej);  Kanały/meridiany: ogólne omówienie; rodzaje Kanałów i strefy zaopatrywania; Kanały Główne; technika uruchomienia całego systemu Kanałów/Meridianów.

Dźwiękopunktura© – Szkolenie podstawowe II(basic II)

Substancje życiowe w kontekście diagnostyki; Przyczyny chorób  i odniesienia kliniczne. Ważne elementy diagnostyki z języka i twarzy.  Kanały Główne -omówienie szczegółowe (przebieg zewnętrzny i wewnętrzny).Patologie w obrębie Kanałów (przyczyny zaburzeń w kanałach; identyfikacja Wzorców; terapia przyczynowa i objawowa). Rodzaje klinicznie najważniejszych punktów na Kanałach Głównych cz.1- lokalizacja i zasady ich doboru  w Dźwiękopunkturze©; Przykłady kliniczne z omówieniem doboru terapii. Ćwiczenia praktyczne – umiejetność właściwego znalezienia każdego punktu i zastosowanie  interwału planetarnego.

Dźwiękopunktura© – Szkolenie podstawowe III(basic III)

Rodzaje klinicznie najważniejszych punktów na Kanałach głównych cz.2 ;Szczegółowe omówienie wybranych punktów -metody lokalizacji punktów i zasady ich zastosowanie klinicznego. Dobór punktów w oparciu o zależności między Żywiołami. Ćwiczenia praktyczne.

Dźwiękopunktura© – Szkolenie zaawansowane I (advanced I)

Rola dźwięków w planet w terapii . Interwały planetarne i ich wpływ na funkcje biologiczne i stan umysłowo – emocjonalny. Szczegółowe omówienie dźwięków sfer wpływających na Żywioł Ziemi. Rodzaje zaburzeń funkcjonowania narządów wewnętrznych w obrębie Żywiołu ZIEMI– kryteria ich diagnozy, ustalanie strategii terapii (dobór punktów oraz dopasowanie interwałów planetarnych)

Dźwiękopunktura© – Szkolenie zaawansowane II (advanced II)

Szczegółowe omówienie dźwięków sfer wpływających na Żywioł Metalu i Wody. Rodzaje zaburzeń funkcjonowania organizmu w obrębie Żywiołu METALU i WODY -kryteria ich diagnozy oraz ustalanie strategii Dźwiękopunktury© (dobór punktów oraz dopasowanie interwałów planetarnych)

Dźwiękopunktura© – Szkolenie zaawansowane III (advanced III)

Szczegółowe omówienie dźwięków sfer wpływających na Żywioł Drzewa i Ognia. Rodzaje zaburzeń funkcjonowania organizmu w obrębie Żywiołu DRZEWA i OGNIA -kryteria ich diagnozy oraz ustalanie strategii Dźwiękopunktury© (dobór punktów oraz dopasowanie interwałów planetarnych).