KURS PROFESJONALNY UZDRAWIANIA KAMERTONAMI PLANETARNYMI Dźwiękopunktura©

Jest to profesjonalny kurs punktowej terapii dźwiękiem, opartej o diagnozę i zasady  akupunktury, prowadzony przez lekarza medycyny akademickiej  i  Tradycyjnej Medycyny Chińskiej z wieloletnim doświadczeniem klinicznym

Jest to kurs przeznaczony dla osób pragnących profesjonalnie (zawodowo) zajmować się terapią dźwiękiem kamertonów planetarnych w oparciu o diagnozę w kanonie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i Akupunktury. Umiejętność uzdrawiania naturalnymi dźwiękami ciał niebieskich wprowadzanych bezpośrednio do układu energetycznego człowieka jest bardzo skuteczną metodą przywracania organicznych wzorców harmonicznych w ciele, warunkujących stan równowagi zdrowotnej.  Punktowe zastosowanie dźwięku opiera się o szczegółową znajomość anatomii i funkcjonowania układu energetycznego człowieka (system meridianowy). Kurs obejmuje szeroki zakres wiedzy i wymaga pełnego zaangażowania w naukę i praktykę  pomiędzy kolejnymi szkoleniami, bowiem każda kolejna część kursu nawiązuje do wiedzy z poprzedzających wykładów.

Kurs Dźwiękopunktura© jest 3-stopniowym programem nauczania według autorskiej metody Uzdrawiania Kamertonami Planetarnymi -szkolenia podstawowe I, II, III,  który obejmuje skondensowaną wiedzę dotyczącą posługiwania się kamertonami planetarnymi w celu poprawy stanu zdrowia fizycznego i podniesienia jakości życia w sferze mentalno -emocjonalnej. 

Każdy poziom kursu, po  3 spotkania (3x ok.3 godz) jest przedstawiany w formie wykładów. Czas spotkań może wydłużyć się w przypadku dodatkowych wyjaśnień. 

Szkolenia  zawierają obszerną wiedzę o człowieku funkcjonującym w oparciu o zasadę 5-ciu żywiołów, o przyczynach, mechanizmach i poziomach  zaburzeń zdrowotnych. Poznanie fundamentalnych zasad TCM w odniesieniu do stawiania diagnozy (wywiad, diagnostyka z twarzy i języka) oraz metod samodzielnego doboru odpowiednich punktów w oparciu o znajomość systemu kanałów/meridianów i ich wzajemne zależności  , a także rodzaje punktów i ich zastosowania kliniczne, umożliwiają przeprowadzanie profesjonalnej terapii w przypadkach  wielu zaburzeń zdrowotnych. Wiedza o funkcjonowaniu człowieka w kanonie TCM jest poszerzona o elementy preatlantyckich nauk Keylonty, dotyczących 15-wymiarowego Matriksu Czasu i Przestrzeni, w oparciu o który manifestuje się życie. Dzięki znajomości tych zagadnień mamy możliwość świadomego oddziaływania dźwiękami planetarnymi na nasz genom. Poprzez wprowadzanie częstotliwości kamertonów do określonych stref w ciele ludzkim wpływamy bezpośrednio na potencjał genetyczny (DNA), a więc na stan naszej kosmicznej świadomości i wtórnie na stan zdrowia fizycznego. Przywracanie rezonansu pomiędzy ciałem ludzkim (mikrokosmos) , a środowiskiem harmonicznym naszego życia(makrokosmos) jest metodą aktywowania operacyjności pamięci genetycznej (DNA) człowieka, która warunkuje dobry stan zdrowia w szerokim jego rozumieniu (mentalno-emocjonalno-fizycznym)

Warto podkreślić, że odpowiednie wprowadzanie frekwencji planetarnych na płaszczyznę energetyczną człowieka ma wpływ terapeutyczny w odniesieniu do zapisów karmicznych /deformacje miazmatyczne biopola/, które często są przyczyną blokad utrudniających odzyskanie stanu zdrowia. 

 Każde następujące po sobie szkolenie jest kontynuacją poprzedniego. Cały zakres przedstawianej wiedzy jest zawarty w slajdach, udostępnianych drogą mailową przed każdym kursem przeprowadzanym online. 

Szkolenia odbywają się w oparciu o pełen zestaw kamertonów, ale na pierwsze z nich wystarczy posiadać zestaw podstawowy (2xZR+Słońce).

Pełen zestaw składa się z 15 kamertonów planetarnych: 

2x Ziemia Roczna (ZR;Om), Słońce, Ziemia Dobowa(ZD), Ziemia  Platoniczna(ZP), Księżyc w Nowiu(KN), Księżyc w Pełni(KP), Merkury, Mars, Wenus, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton.

Certyfikaty  ukończenia kursu Dźwiękopunktura© są wydawane (w formie pliku PDF do wydruku we własnym zakresie) po odbyciu całości, czyli 3 poziomów kursu – B1, B2, B3.

Przyswojenie wiedzy przedstawionej podczas kursu wraz i systematyczną praktyką stanowią klucz do bardzo unikalnej i efektywnej terapii, na którą zapotrzebowanie społeczne obecnie szybko wzrasta. 

Dźwiękopunktura© – Szkolenie podstawowe I (basic I)

O systemie Dźwiękopunktura©wpływ dźwięku na ciało ludzkie; Harmonia Sfer; Interwały Planetarne; Kamertony planetarne- materiał ,wzbudzania; Zasady obowiązujące w Systemie Dźwiękopunktura© . Nomenklatura TCMtechniki stosowane w Systemie Dźwiękopunktura©; Wielowymiarowość życia ; wzorzec Holograficzny; matryca nieorganiczna (śmiertelny Kwiat Życia) a matryca organiczna (KaThaRa); system sprzężenia planetarnego; techniki przywracające wzorce harmoniczne Organicznego Drzewa Życia w ciele ludzkim; Mikro-makrokosmos w TMCh; Funkcje wszystkich Organów wewnętrznych Yin-Yang-Ciało rozumiane jako Państwo;  Organy Główne i ich cechy fizyczne metafizyczne; Organy Nadzwyczajne; technika zasilająca Organy wewnętrzne (otwarcie dopływu Qi Źródłowej);  Kanały/meridiany:  rodzaje Kanałów i strefy zaopatrywania; Kanały Główne – przebieg zewnętrzny i wewnętrzny,technika uruchomienia całego systemu Kanałów i omówienie Kanałów Nadzwyczajnych.

Dźwiękopunktura© – Szkolenie podstawowe II(basic II)

łSubstancje życiowe, zaburzenia YIn-Yang, 8 podstawowych zasad diagnostycznych.Przyczyny chorób (jedno i egzogenne) i odniesienia kliniczne  . Diagnostyka z twarzy i z języka . Zaburzenia 12 meridian a 6 stadiów choroby (fundamentalne znaczenie w doborze punktów) .Cały materiał podparty przykładami klinicznymi.

Dźwiękopunktura© – Szkolenie podstawowe III(basic III)

Rodzaje  ważnych grup punktów na Kanałach głównych, ich lokalizacje oraz  kryteria  zastosowania (Antyczne, Żywiołów, Godzinowe,Yuan, Xi-Cleft, Luo, Przednie Mu, tylne Shu, Hui). Omówienie wpływu wszystkich dźwięków planetarnych na życie człowieka ze szczególnym uwzględnieniem fundamentalnych zastosowań dźwięków planet w odniesieniu do strojenia ciała ludzkiego