KURS UZDRAWIANIA KAMERTONAMI PLANETARNYMI - Dźwiękopunktura©

Jest to kurs przeznaczony dla osób pragnących profesjonalnie (zawodowo) zajmować się terapią dźwiękiem kamertonów planetarnych,  w oparciu o diagnozę w kanonie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Punktowe zastosowanie dźwięku opiera się o szczegółową znajomość anatomii i funkcjonowania układu energetycznego człowieka (system meridianowy). Kurs obejmuje szeroki zakres wiedzy i wymaga od uczestników pełnego zaangażowania w naukę i praktykę  pomiędzy kolejnymi szkoleniami. 

Dzięki nabyciu umiejętności profesjonalnego przywracania stanu zdrowia metodą Dźwiękopunktury©, stajesz się wysokiej rangi specjalistą w dziedzinie terapii dźwiękiem.

(Uwaga: To jest NOWY SYSTEM SZKOLEŃ, obejmujący znacznie poszerzony zakres wiedzy w porównaniu z dotychczasowymi kursami . Osoby, które uczestniczyły w pierwszym szkoleniu poprzedniego modułu kształcenia(Basic) i pragną kontynuować naukę, mogą dołączyć do grupy od 2-go szkolenia (dźwiękopunktura©-szkolenie podstawowe II). Osoby, które odbyły wcześniej dwa szkolenia (basic &advanced) mogą poszerzać swą wiedzę od 3-go szkolenia aktualnego modułu (Dźwiękopunktura© -szkolenie podstawowe III)

Kurs Dźwiękopunktura© jest 6-stopniowym programem nauczania według autorskiej metody Uzdrawiania Kamertonami Planetarnymi( szkolenia podstawowe I,II,III oraz szkolenia zaawansowane I,II,III), który obejmuje bogata wiedzę dotyczącą posługiwania się kamertonami planetarnymi w celu poprawy stanu zdrowia fizycznego i podniesienia jakości życia w sferze mentalno -emocjonalnej. Ukończenie kursu umożliwia samodzielne przeprowadzanie procesu uzdrawiania dźwiękiem dzięki nabyciu umiejętności harmonizowania funkcji ciała ludzkiego poprzez jego strojenie częstotliwościami planet i ciał niebieskich Galaktyki Drogi Mlecznej. Przywracanie rezonansu pomiędzy ciałem ludzkim (mikrokosmos) , a środowiskiem harmonicznym naszego życia(makrokosmos) jest jedyną metodą aktywowania operacyjności pamięci genetycznej (DNA) człowieka, która warunkuje dobry stan zdrowia w szerokim jego rozumieniu (mentalno-emocjonalno- fizycznym).

Każda 3-dniowa część kursu obejmuje 18 godzin (3x6godz.) szkolenia z ćwiczeniami praktycznymi. Cały kurs obejmuje 108 godzin (6x18godz.). Każde kolejne szkolenie jest kontynuacją poprzedniego i rozpoczyna się od krótkiej “rozgrzewki” w obrębie wiedzy i umiejętności wynikających z dotychczasowej nauki.

Podczas kursu szczegółowo zobrazowany zdjęciami materiał jest wyświetlany na dużym ekranie, dzięki czemu przyswajanie wiedzy jest przyjemne i efektywne. Cały zakres przedstawianej wiedzy jest zawarty w materiałach dydaktycznych, które otrzymuje każdy uczestnik w formie zbindowanej broszury na początku każdego spotkania.

Kursy podstawowe I,II,III (basic I,II,III) odbywają się w oparciu o 3-kamertony (2x Ziemia w cyklu rocznym-136,1Hz oraz 1 kamerton Słońca-126,2Hz).

Kursy zaawansowane I,II,III(advanced I,II,III) odbywają się w oparciu o zestaw kamertonów planetarnych : Ziemia (dzienna,2xroczna,platoniczna), Księżyc(synodyczny, syderyczny) Słońce, Merkury,Mars,Jowisz, Saturn, Uran,Neptun,Pluton.

 

Zaświadczenia  o odbyciu kursu Dźwiękopunktura© są wydawane dwukrotnie: po odbyciu 3 szkoleń kursu podstawowego oraz po odbyciu 3 szkoleń  kursu zaawansowanego. Stanowi ono mocne przypieczętowanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie Uzdrawiania Dźwiękiem Kamertonów Planetarnych. Przyswojenie wiedzy wraz z regularnym praktykowaniem pomiędzy kursami umożliwia przeprowadzanie fachowej, ukierunkowanej terapii dźwiękiem.

Podczas wszystkich części kursu trzeba mieć swoje kamertony do praktyki przedstawianych technik uzdrawiania. 

P.S. Kamertony mosiężne są dostępne do nabycia podczas szkoleń

Dźwiękopunktura© – Szkolenie podstawowe I (basic I)

Program :1)O Systemie Dźwiękopunktura©; wpływ dźwięku na ciało ludzkie; 2)Harmonia Sfer 3)Interwały Planetarne 4)Kamertony planetarne-wybór materiału i metody ich wzbudzaniaOgólne zasady obowiązujące w Systemie Dźwiękopunktura© oraz zasady obowiązujące podczas zabiegu; Omówienie podstawowych pojęć w Dźwiękopunkturze; techniki stosowane w Systemie Dźwiękopunktura© 5)Wielowymiarowość życia ludzkiego (elementy wiedzy Keylontycznej)matryca organiczna; struktura Wymiarów; wzorzec Holograficzny; matryca nieorganiczna (śmiertelny Kwiat Życia); system sprzężenia planetarnego; techniki przywracające wzorce harmoniczne Organicznego Drzewa Życia w ciele ludzkim 6)Mikro-makrokosmos w TMCh 7)Elektro-magnetyczny dualizm Yin-Yang 8)Substancje życiowe  9)Zasada 5-ciu Żywiołów-omówienie wzajemnych zależności 10)Wielopłaszczyznowość funkcjonowania ciała ludzkiego 11)Funkcje wszystkich Organów wewnętrznych Yin-Yang-Ciało rozumiane jako Państwo; Ogólne funkcje Organów wewnętrznych; Organy Główne i ich cechy metafizyczne; Organy Nadzwyczajne; technika zasilająca Organy wewnętrzne (otwarcie dopływu Qi Źródłowej). 12)Kanały/meridiany: ogólne omówienie; rodzaje Kanałów i strefy zaopatrywania; Kanały Główne; technika uruchomienia całego systemu Kanałów/Meridianów.

Dźwiękopunktura© – Szkolenie podstawowe II(basic II)

Program: Substancje życiowe (Qi, Esencja, Krew, Cenne Płyny)-w kontekście diagnostyki; Przyczyny chorób (wewnętrzne-emocje i zewnętrzne-czynniki klimatyczne) i odniesienia kliniczne. Kanały Główne -omówienie szczegółowe. Rodzaje punktów na Kanałach Głównych– omówienie z uzasadnieniem zasad ich doboru z wyszczególnieniem klinicznie najważniejszych w Dźwiękopunkturze©; Przykłady schorzeń ze szczegółowym omówieniem doboru terapii.Ćwiczenia praktyczne – umiejetność właściwego znalezienia każdego punktu i zastosowanie  interwału planetarnego.