Dźwiękopunktura©

Kurs Dźwiękopunktura© jest programem nauczania według autorskiej metody Uzdrawiania Kamertonami Planetarnymi, który obejmuje skondensowaną wiedzę dotyczącą posługiwania się kamertonami planetarnymi. Przywracanie rezonansu pomiędzy ciałem ludzkim , a środowiskiem harmonicznym naszego życia  jest metodą oddziaływania na ekspresję genomu istot żywych, a w konsekwencji uruchamia procesy mentalno-emocjonalno-fizycznego samo-zdrowienia. Stosowanie kamertonów w technikach interwałowych ma na celu udrożnienie przepływu energii w całym systemie meridianowym poprzez oddziaływanie na punkty akupunkturowe. Tradycyjna akupunktura opiera się o igły w wkłuwane w tych miejscach i ich działanie wynika ze zjawiska inicjowania impulsu elektrycznego, który aktywuje przepływ Qi w tych kanałach. Jeśli w te same miejsca zastosuje się bodziec dźwiękowy, następuje jego “przełączenie” w impuls elektryczny inicjujący procesy w ciele fizycznym. 

Zakres niniejszego kursu obejmuje solidną dawkę wiedzy w paradygmacie Klasycznej Tradycyjnej Chińskiej Medycyny, której znajomość warunkuje profesjonalizm, a co za tym idzie, efektywność terapii. Jestem zdania, że droga na skróty poprzez spłycanie tej wiedzy, przyczynia się do zgubienia klucza TCM, który umożliwia ukierunkowanie samoleczenia.

Pełen zestaw składa się z 15 kamertonów planetarnych: 2x Ziemia Roczna (ZR; Om), Słońce, Ziemia Dobowa(ZD), Ziemia  Platoniczna(ZP), Księżyc w Nowiu(KN), Księżyc w Pełni(KP), Merkury, Mars, Wenus, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton.

Pierwsze spotkanie jest u mnie w Warszawie, a następnie wszystkie wykłady są prowadzone przeze mnie indywidualnie online. Cały kurs jest przeprowadzany INDYWIDUALNIE i ma charakter interaktywny PROGRAM KURSU W NOWEJ , ROZSZERZONEJ WERSJI JEST  W PRZYGOTOWANIU I JUŻ SĄ DOSTĘPNE 4 POZIOMY- każdy po 4 dni  (poniżej widnieje program).

Kurs obejmuje całą niezbędną wiedzę do tego by samodzielnie dobierać do rozpoznania w kanonie TCM, zestawy punktów do stymulacji dźwiękami odpowiednich interwałów planetarnych. Zawiera on dużo przykładów konkretnych problemów zdrowotnych i metod radzenia sobie z nimi.

Nazwa nowego kursu : Profesjonalny Kurs Dźwiękopunktury©- 6 poziomów

Osoby zainteresowane rozpoczęciem nauki są proszone o kontakt mailowy (nellyradwanowska@gmail.com)

Informacja dla Absolwentów poprzedniej wersji kursu-“Basic”:

Jest możliwość kontynuowania nauki od 4-go poziomu, a w razie zainteresowania również poziomami 1-3, które są bardziej rozbudowane w porównaniu do kursu Basic, przysługuje 30%zniżka.

Informacja prawna:

Dźwiękopunktura© jest metodą objętą prawami autorskimi, zatem wykorzystywanie  nazwy jak również materiałów szkoleniowych  do celów innych niż własna edukacja jest naruszeniem praw autorskich, co pociąga za sobą egzekwowanie przepisów kodeksu Prawa Cywilnego zgodnie z Ustawą o Prawach autorskich i Prawach pokrewnych. (Dz.U.2021.1062 z dnia 2021.06.14). 

Kurs Profesjonalny “Dźwiękopunktura©-kamertony planetarne w terapii”

POZIOM I ( 4 dni po 3 godz.)

1 – Cymatyka. Kamertony Planetarne w terapii.Wybór punktów do Dźwiękoterapii. 

2 – Wstępna Harmonizacja (3 etapy). 

3 – Interwały planetarne a muzyczne. Kryteria  doboru interwałów planetarnych

4 – Muzyka Sfer. Odwzorowanie dźwięków planet w ciele i życiu ludzkim.

5 – Zastosowanie terapeutyczne dźwięków:ZR, ZD, ZP, KN, KP, Słońce, Merkury, Mars, Wenus, Jowisz, Saturn, Neptun, Uran, Pluton.

6 – Równowaga Yin-Yang. Rodzaje zaburzeń.Interwały regulujące. 

7 – Formy Energii.Rola konkretnych frakcji Qi w ciele.

8 – Życie w Paradygmacie 5-ciu Żywiołów (wstępne omówienie)

9 – Wspomaganie Obiegów czynnościowych dźwiękiem.Interwały Planetarne stosowane w zaburzeniach ich funkcjonowania.

10 – Kanały/Meridiany Główne-przebieg, gałęzi zewnętrzne i wewnętrzne, wzajemne zależności i połączenia istotne w terapii. 

11 – Aktywacja przepływu Qi w ciele przy pomocy interwałów planetarnych.

POZIOM II (4 dni po 3 godz.)

1-  Szczegółowe omówienie wszystkich obiegów organów Zang-Fu w obrębie 5-ciu żywiołów( Ogień,Ziemia,Metal,Woda,Drzewo)42 – Rola Organów Nadzwyczajnych/Cudownych 43 – Wzajemne zależności energetyczne i funkcjonalne pomiędzy Obiegami czynnościowymi

4 – Mechanizmy powstawania zaburzeń funkcji obiegów. 

5 – Podłoże powstawania Syndromów chorobowych .

6 – Rodzaje osobowości w oparciu o paradygmat życia w 5-ciu Żywiołach. 

7 – Dobór punktów do Dźwiękopunktury w cyklach Karmiącym i Kontrolującym.

8  – Czynniki patogenne klimatyczne i emocjonalne w odniesieniu do Obiegów czynnościowych w Żywiołach

9  – Podstawowy dobór punktów w zaburzeniach emocjonalnych 

POZIOM III (4 dni po 3 godz.)

1 – Diagnostyka z TWARZY.

2 – Diagnostyka z JĘZYKA.

3 – Sześć stadiów choroby (rozpoznawanie oraz dobór punktów do Dźwiękopunktury)

4 – Kryteria doboru punktów i interwałów planetarnych wedle zasady przeciwnej biegunowości.

5 – Karmienie i Kontrola w cyklu pięciu Żywiołów (c.d. z II-go poziomu kursu w zakresie praktyki Dźwiękopunktury).

6 – Diagnoza wedle kanonu TCM i wybrane sytuacje kliniczne do Dźwiękopunktury.

7 – Przykłady pacjentów(analiza, diagnoza, terapia)

POZIOM IV ( 4 dni po 3 godz.)

1- Grupy punktów (klasyfikacja ,dynamika)

2 – Punkty dystalne i lokalne -różnicowanie i zastosowania

3 – Punkty antyczne Shu- pięć grup (fundament do poruszania się w kanonie TCM)

4 – Punkty:Yuan, Luo i wzajemna dynamika 

5 – Punkty Mu, Tylne Shu, Xi-cleft, Hui, Xia He, JiaoHui, Dań Yang Ma (zastosowania praktyczne)

6 – Kanały Nadzwyczajne/Cudowne -część I:Ren Mai, Du Mai, Chong Mai, Dai Mai 

Szczegółowe omówienie wzajemnych zależności energetycznych i mechanizmów postawania zaburzeń funkcji Kanałów Nadzwyczajnych to wiedza absolutnie niezbędna do profesjonalnego praktykowania Dźwiękopunktury we wszystkich patologiach o charakterze przewlekłym).

Cały materiał jest podparty wieloma przykładami przypadków pacjentów ze szczegółową analizą procesu dobierania zestawu punktów do terapii.

Program kolejnych szkoleń w przygotowaniu…