Terminy szkoleń

Opis w zakładce: Dźwiękopunktura©->Szkolenia

Dźwiękopunktura©-szkolenia:

  • Podstawowe I (Basic I)

terminy: 14-16.02.2020; 15-17.05.2020; 04-06.09.2020

  • Podstawowe II (Basic II)

terminy : 17-19.01.2020; 17-19.04.2020; 25-27.09.2020

  • Podstawowe III (Basic II)

 terminy:12-14.06.2020; 04-06.12.2020

  • Zaawansowane I (Advanced I)

termin:13-15.11.2020

  • Zaawansowane II (Advanced II)

termin: 2021

  • Zaawansowane II(Advanced III)

termin: 2021

Godziny szkoleń: piątek 12.00-18.00; sobota 10.00-16.00; niedziela 9.00-15.00

Przerwa obiadowa każdego dnia w połowie szkolenia. Organizator nie zapewnia posiłków , a jedynie stwarza warunki do przygotowania kawy, herbaty.

Koszt 3-dniowego kursu-1800,- (zadatek bezzwrotny -300,-PLN na konto)

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia  i zobowiązuje się do  bezzwłocznego zwrotu wpłaconych pieniędzy.