SZKOLENIA W WARSZAWIE : grupowe, indywidualne, online

Opis w zakładce: Dźwiękopunktura©->Szkolenia

Dźwiękopunktura© w życiu codziennym-podstawowe techniki posługiwania się kamertonami planetarnymi.

Szkolenie grupowe- powyżej 3 osób [ 900,-PLN/2dni i obowiązuje zadatek bezzwrotny -200,-PLN na konto]

Termin-01-02.08.2020 [sobota 10.00-18.00; niedziela 10.00-16.00 ]

Podczas szkolenia będą dostępne do nabycia kamertony mosiężne.

Materiał dydaktyczny (wyświetlany w formie slajdów podczas szkolenia) jest udostępniany uczestnikom jako plik.

Szkolenie  indywidualne- do 3 osób [koszt-1400,-]:

online trwa 9 godzin  -4 sesje po 2,5 godziny [ przerwy:  2 x 10 min]

– osobiście [Warszawa]– 2 dni po 5 godzin [przerwy: 4 x  10 min ; 1  x 45 min]

Dźwiękopunktura©-szkolenia profesjonalne

Szkolenie grupowe- powyżej 3 osób [ 1500,-PLN/3 dni i obowiązuje zadatek bezzwrotny -300,-PLN na konto]

Szkolenia indywidualne- do 3 osób  [1800.-PLN ]:

online: 3 sesje po 3 godziny[ przerwy: 2 x 10 min]

osobiście [Warszawa]: 2 dni po 5 godzin [ przerwy: 4 x 10 min ; 1 x 45 min]

Podstawowe I (Basic I)- 04-06.09.2020
Podstawowe II (Basic II)- 06-08.11.2020
Podstawowe III (Basic III)-22-24.01.2021
Zaawansowane I (Advanced I)-02-04.04.2021
Zaawansowane II (Advanced II)-11-13.06.2021
Zaawansowane II(Advanced III)-27-29.08.2021

Godziny szkoleń: piątek 12.00-18.00; sobota 10.00-16.00; niedziela 9.00-15.00

Przerwa obiadowa każdego dnia w połowie szkolenia. Organizator nie zapewnia posiłków , a jedynie stwarza warunki do przygotowania kawy, herbaty.

K