Terminy szkoleń

Opis w zakładce: Dźwiękopunktura©->Szkolenia
Dźwiękopunktura©-szkolenia:
  1. Podstawowe I (Basic I)

terminy na rok 2020:  15-17.05.; 04-06.09;

  • Podstawowe II (Basic II)

terminy na rok 2020 :  17-19.04.; 25-27.09.

  • Podstawowe III (Basic II)

 terminy na rok 2020: 12-14.06.; 04-06.12.

  • Zaawansowane I (Advanced I)

termin:13-15.11.2020

  • Zaawansowane II (Advanced II)

termin: 22-24.01.2021

  • Zaawansowane II(Advanced III)

termin: 02-04.04.2021

Godziny szkoleń: piątek 12.00-18.00; sobota 10.00-16.00; niedziela 9.00-15.00

Przerwa obiadowa każdego dnia w połowie szkolenia. Organizator nie zapewnia posiłków , a jedynie stwarza warunki do przygotowania kawy, herbaty.

Koszt 3-dniowego kursu-1800,- (zadatek bezzwrotny -300,-PLN na konto)

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia  i zobowiązuje się do  bezzwłocznego zwrotu wpłaconych pieniędzy.