Terminy szkoleń

Opis w zakładce: Dźwiękopunktura©->Szkolenia
UWAGA: terminy szkoleń  uległy zmianie, jak również cena szkoleń profesjonalnych została obniżona:-)
Dźwiękopunktura© w życiu codziennym-podstawowe techniki posługiwania się kamertonami planetarnymi.

Termin-30-31.05.2020

Podczas szkolenia będą dostępne do nabycia kamertony mosiężne.

Godziny szkolenia: sobota 10.00-18.00; niedziela 10.00-16.00

Koszt 2-dniowego kursu-800,- (zadatek bezzwrotny -200,-PLN na konto)

______________________________________________

Dźwiękopunktura©-szkolenia profesjonalne

Podstawowe I (Basic I)-04-06.09.2020
Podstawowe II (Basic II)-05-07.06.2020; 04-06.12.2020
Podstawowe III (Basic II)-11-13.12.2020;19-21.03.2021
Zaawansowane I (Advanced I)-22-24.01.2021
Zaawansowane II (Advanced II)-02-04.04.2021
Zaawansowane II(Advanced III)-11-13.06.2021

Godziny szkoleń: piątek 12.00-18.00; sobota 10.00-16.00; niedziela 9.00-15.00

Przerwa obiadowa każdego dnia w połowie szkolenia. Organizator nie zapewnia posiłków , a jedynie stwarza warunki do przygotowania kawy, herbaty.

Koszt 3-dniowego kursu-1500,- (zadatek bezzwrotny -300,-PLN na konto)

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia  i zobowiązuje się do  bezzwłocznego zwrotu wpłaconych pieniędzy.