Konsultacja w Lifetune Centrum

Przebieg spotkania jest zależny od tego, czy dotyczy głównie doradztwa życiowego, czy uzdrawiania ciała fizycznego.W pierwszym przypadku rozmowa koncentruje się na metodach przynoszących ulgę i rozwiązania przyczyny problemów.

Jeśli celem konsultacji są niedomagania zdrowotne przeprowadzam szczegółowy wywiad dotyczący dolegliwości i sytuacji życiowej. Dokonuję oceny w oparciu o rozmowę, wyniki dotychczasowych badań  i dodatkowe metody diagnostyczne (Irydologiczna oceną tęczówki, badanie pulsu i oglądanie języka), które poszerzają wgląd w stan ciała fizycznego umożliwiając ukierunkowanie terapii.

Jeśli pacjent decyduje się na cykl sesji terapeutycznych (akupunktura i dźwiękopunktura), dokonuję  diagnozy wg kanonu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej dopasowuję zalecenia dietetyczne  i /lub ziołowe i ustalam strategię  sesji terapeutycznych.

W przypadku gdy konsultacja ma na celu dobór leku homeopatycznego, konsultacja jest skoncentrowana na szczegółowym wywiadzie i obserwacji wedle kanonów Homeopatii Klasycznej (dobór leku konstytucyjnego lub miazmatycznego). Pacjent otrzymuje na miejscu lek homeopatyczny w ramach wizyty.

Uwaga: Wywiad w przypadku doboru indywidualnego leku homeopatycznego homeopatii różni się znamiennie od wywiadu w celu doboru indywidualnej mieszanki chińskich ziół i /lub terapii akupunkturą i dźwiękopunkturą.

KOSZT KONSULTACJI:

Pierwsza konsultacja  trwa ok. 90min (koszt 400,-zł). Kolejna -ok. 60 min (koszt 300,-zł)
Jeśli spotkanie dotyczy indywidualnego szkolenia w zakresie metod oddechowych, głosowych lub dźwiękowych (kamertony, misy), w celu zastosowania w codziennym życiu  do poprawy jego jakości, to koszt jest ustalany indywidualnie, zależnie od jego zakresu.

 Uwaga: nie stawiam akademickich rozpoznań chorób w oparciu o ocenę irydologiczną, która spełnia jedynie rolę pomocniczą(wraz z oceną języka i pulsu) w ukierunkowaniu na dalsze postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne.