Konsultacja w Lifetune Centrum

Przebieg spotkania jest zależny od tego, czy dotyczy głównie doradztwa życiowego, czy uzdrawiania ciała fizycznego.W pierwszym przypadku rozmowa koncentruje się na metodach przynoszących ulgę i rozwiązania przyczyny problemów.

Jeśli celem konsultacji są niedomagania zdrowotne przeprowadzam szczegółowy wywiad dotyczący dolegliwości i sytuacji życiowej. Dokonuję oceny w oparciu o rozmowę, wyniki dotychczasowych badań  i dodatkowe metody diagnostyczne (Irydiologiczna oceną tęczówki, badanie pulsu i oglądanie języka), które poszerzają wgląd w stan ciała fizycznego umożliwiając ukierunkowanie terapii.Po dokonaniu wstępnej diagnozy wg kanonu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej dopasowuję zalecenia dietetyczne i obieram kierunek działań podczas sesji terapeutycznych (akupunktura, uzdrawianie dźwiękiem).

=450W przypadku gdy konsultacja ma na celu dobór leku homeopatycznego, konsultacja jest skoncentrowana na szczegółowym wywiadzie i obserwacji wedle kanonów Homeopatii Klasycznej (dobór leku konstytucyjnego lub miazmatycznego).

KOSZT KONSULTACJI:

Pierwsza konsultacja  trwa ok. 75 min (koszt 400,-zł). Kolejne – 45 min (koszt 300,-zł)
Jeśli konsultacja ma charakter wielowątkowy i wymaga większej ilości czasu , wtedy koszt wzrasta o 100 zł za każde kolejne 30min.)

Jeśli jest potrzeba przeprowadzenia indywidualnego szkolenia w zakresie metod oddechowych, głosowych lub dźwiękowych (kamertony, misy), w celu zastosowania w codziennym życiu  do poprawy jego jakości, to koszt jest ustalany indywidualnie, zależnie od jego zakresu.

 

Uwaga: nie stawiam akademickich rozpoznań chorób w oparciu o ocenę irydiologiczną, która spełnia jedynie rolę pomocniczą w ukierunkowaniu na dalsze postępowanie diagnostyczno-terapeutyczną.