Konsultacja

konsultacja obejmuje wywiad, diagnostykę w kanonie TCM, doradztwo zdrowotne i remedium homeopatyczne.W przypadku problemów życiowych wymagających pomocy o charakterze coachingu , konsultacja koncentruje się tylko na doradztwie. Pierwsze spotkanie trwa do 60-90 min, natomiast następne 40-60min.