Nelly Radwanowska

Ciało każdego człowieka ma zdolność do samo-uzdrowienia pod warunkiem przywrócenia mu harmonii, czyli nastrojenia na podobieństwo instrumentu muzycznego. 

Jedynie harmoniczne nastrojenie Istoty Ludzkiej umożliwia uwolnienie z karmicznego recyklingu , w którym nieświadomie uczestniczymy od tysięcy lat.