Nelly Radwanowska

Ciało każdego człowieka ma zdolność do samo-uzdrowienia pod warunkiem przywrócenia mu harmonii, czyli nastrojenia na podobieństwo doskonałego instrumentu muzycznego. 

Jedynie stan nastrojenia harmonicznego Istoty Ludzkiej toruje drogę do uwolnienia z karmicznego recyklingu, trwającego od tysięcy lat.