Nelly Radwanowska

Ciało każdego człowieka ma zdolność do samo-uzdrowienia pod warunkiem przywrócenia mu harmonii, czyli nastrojenia na podobieństwo doskonałego instrumentu muzycznego. 

Każdy z nas dysponuje własnym kluczem harmonicznym pod postacią Sygnatury Głosu. Regularne używanie tego klucza przywraca harmonię w ciele ludzkim (zdrowie ciała i balans emocjonalny) wraz z przywróceniem pamięci “Kim Jestem”.

Jedynie nastrojenie harmoniczne Istoty Ludzkiej uwalnia z wszelkich energetycznych blokad, ograniczających samo-świadomość i warunkuje procesy związanie z przywróceniem aktywności uśpionego DNA w obrębie Organicznej matrycy , wywodzącej się z Prawdziwego  Źródła Życia.