Nelly Radwanowska

Zdrowie to stan harmonii ciała, emocji i umysłu.Właściwe nastrojenie instrumentu muzycznego, którym jest ciało, inicjuje samo-uzdrowienie.