Kursy

Dostępny tylko indywidualnie online

Kurs Dźwiekopunktury© Profesjonalnej

I POZIOM 

Wprowadzenie do terapii kamertonami, cymatyka, rodzaje instrumentów planetarnych. Sposoby praktycznego zastosowania kamertonów planetarnych i mechanizmy ich działania terapeutycznego. Zasady  stosowania dźwiękopunktury©. Podstawowe informacje o punktach akupunkturowych i metody ich lokalizacji. Wstępna harmonizacja (3 etapowa). Kryteria doboru punktów.Podstawowe terminy muzyczne i omówienie działania interwałów planetarnych vs muzycznych. Omówienia działania wszystkich dźwięków planetarnych galaktyki drogi mlecznej (muzyka sfer w terapii),Równowaga Yin-Yang i rodzaje jej zaburzeń jako fundament diagnozy i terapii opartej o kanon TCM.Formy energii(podział i charakterystyka) -> baza do stawiania diagnozy. Paradygmat 5-ciu żywiołów w kontekście diagnozy i terapii.Meridiany główne-przebiegi zewnętrzne i wewnętrzne; rola kanałów łączących, dywergentnych i mięśniowych. Technika aktywacji krążenia Qi w całym systemie meridianów.

II POZIOM 

Szczegółowe omówienie wszystkich obiegów czynnościowych wpisanych w 5 żywiołów oraz analiza aspektów metafizycznych w tej samej klasyfikacji. Patogeny zewnętrzne i wewnętrzne (emocje). Dźwiękopunktura© w zaburzeniach emocjonalnych -praktyczne techniki.

III POZIOM (4 dni po 3 godz.)

Elementy diagnostyki twarzy i języka przydatne w Dźwiękopunkturze. 6 stadiów choroby-diagnoza w oparciu o warstwowe przebiegi kanałów tworzących osie ciała. Zasada północ-południe w praktyce terapeutycznej. Cykl karmiący i kontrolujący -zastosowanie w dźwiękopunkturze©. Rozpoznawanie kluczowych Syndromów chorobowych. Omówienie przypadków klinicznych.

IV POZIOM 

Grupy punktów akupunkturowych(dystalne-lokalne, antyczne, źródłowe, łączące, szczelinowe, mistrzowskie, skrzyżowań, gwiazd nieba); ich lokalizacje i zastosowań  w Dźwiękopunkturze©. 

Kluczowe Kanały Nadzwyczajne (RenMai, DuMai, ChongMai, DaiMai) jako fundament terapii schorzeń chronicznych -szczegółowe omówienie zastosowania w Dźwiękopunkturze©