Dźwiękopunktura© jest autorska metodą terapii kamertonami planetarnymi w oparciu o wiedzę Tradycyjnej Chińskiej Medycyny(TCM) oraz wybrane aspekty Astrologii Medycznej. dźwięki planetarne zostały obliczone metodami współczesnej wiedzy astronomicznej i przedstawione w publikacji “The Cosmic Octave” Hansa Cousto. Badaniem wpływu dźwięku na organizmy żywe zajmuje się od wielu lat Cymatyka. Wiedza muzyczna o oddziaływaniu określonych Interwałów Harmonicznych na ludzkie emocje dodatkowo potwierdza zasadność terapii dźwiękiem.