Homeopatia klasyczna

Homeopatia klasyczna polega na indywidualnym doborze leku do mentalno-emocjonalno-fizycznego obrazu osoby. Homeopatia oddziałuje energetycznie na biologiczną siłę życiową .Jest bodźcem do zainicjowania zmian leczniczych.Poprzez podanie leku homeopatycznego powstają energetycznie nowe warunki sprzyjające zdrowieniu, ale o jego dynamice i zakresie zmian “decyduje” jedynie inteligencja ciała fizycznego. Remedium homeopatyczne ma na celu energetyczne wzmocnienie/aktywowanie procesów samo-zdrowienia, zarówno w ostrych jak i przewlekłych stanach.